Grupowa superwizja analityczna w ujęciu jungowskim

superwizja-grupowa_2

Zapraszamy osoby szkolące się w psychoanalizie jungowskiej, a także innych praktykujących psychoterapeutów, do uczestnictwa w grupowych spotkaniach superwizyjnych.
Zgłoszenia do grup przyjmowane są od 10 października 2016 roku, planowany początek spotkań – listopad 2016.

Proces superwizyjny to rodzaj „obecności w tle” w pracy terapeuty. Stanowi wsparcie jego pracy, a jednocześnie nadaje strukturę i pomieszcza dynamikę jego rozwoju zawodowego. Superwizja analityczna w ujęciu jungowskim obejmuje wiele ważnych obszarów: wsparcie pracy terapeuty, rozwijanie technik pracy terapeutycznej, pogłębianie rozumienia kwestii związanych z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem, zgłębianie powtarzalnych wzorców zachowania, myśli i fantazji z perspektywy materiału osobowego i zbiorowego. Rozwija rozumienie dynamiki i struktury procesu analitycznego, ale przede wszystkim jest procesem kształtowania postawy analitycznej, czyli zdolności do jak najpełniejszego pomieszczania i reflektowania rzeczywistości psychicznej pacjenta.

Praca odbywać się będzie w małych grupach superwizyjnych złożonych maksymalnie z 6 spotykających się regularnie osób. Styl naszej pracy oparty jest na rozumieniu wyłaniającego się w grupie procesu równoległego oraz grupowej dynamiki przeciwprzeniesieniowej. Jest ukierunkowany na syntezę klasycznego, rozwojowego i archetypowego paradygmatu pracy analitycznej. Zainteresowania analityków prowadzących grupy obejmuje również zagadnienia pracy terapeutycznej z psychiką straumatyzowaną, z uwzględnieniem traumy wczesnodziecięcej, traumy historycznej i przekazu międzypokoleniowego.

Analityczna superwizja grupowa jest częścią procesu szkoleniowego do uzyskania certyfikatu analityka jungowskiego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP). W Polsce obejmuje to szkolenia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej i Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Możliwość uczestnictwa w grupach superwizyjnych mają  kandydaci w szkoleniu analitycznym (routerzy) i studenci obu towarzystw, pierwszeństwo w kwalifikacji do grup superwizyjnych mają członkowie i studenci PTPJ. Praktykujący terapeuci spoza obu towarzystw zainteresowani teorią i praktyką psychoanalizy jungowskiej mogą również uczestniczyć w grupach. Przyjęcie do grupy będzie wówczas poprzedzone spotkaniem kwalifikacyjnym.

Format spotkań:

Soboty między 10:00 a 18:00, 8 godzin szkoleniowych (członkowie szkoleń PTPJ i PTPA mogą uzyskać potwierdzenie wymiaru godzin superwizji szkoleniowej). Przewidywana jest comiesięczna częstotliwość spotkań (szczegółowe ustalenia po zebraniu się grupy).

Cena:

  • dla członków i studentów PTPJ i PTPA – 45 zł za godzinę szkoleniową
  • dla osób spoza szkolenia analitycznego  – 50 zł za godzinę szkoleniową

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z superwizorem prowadzącym grupę (adresy mailowe poniżej).

Lokalizacja grup:

Tomasz J. Jasiński: Warszawa – zgłoszenia: gabinet@tomaszjasinski.pl

Małgorzata Kalinowska: Czeladź (woj. śląskie) – zgłoszenia: kalinowska@e-jungian.com

 

——————————————————

O SUPERWIZORACH:

 

Tomasz J. Jasiński – Warszawa

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz wicedyrektorem Instytutu Studiów Archetypowych i Religiijnych.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

 

Małgorzata Kalinowska – Czeladź

mkPsycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP (2006-2011). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny, jako terapeuta indywidualny i grupowy w paradygmacie psychodynamicznym i poznawczym z osobami dorosłymi na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie. Od 2007 roku pracuje wyłącznie w we własnej praktyce klinicznej, prowadzi terapię indywidualną i grupową. Jest dyrektorem założonego w 2016 roku Instytutu Studiów Archetypowych i Religijnych.

W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, oraz strukturą i dynamiką treningu psychoanalitycznego, opublikowała kilka artykułów z zakresu tej tematyki i dwa rozdziały w pracach zbiorowych. Jest tłumaczem literatury analitycznej.

Strona internetowa: psychoterapiajung.pl.

%d bloggers like this: