Psychoanaliza jungowska: metoda leczenia. Konferencja PTPJ 2018

Informacja o konferencji w formacie PDF .

Idea konferencji

Organizujemy w tym roku całodzienną konferencję, której celem jest podzielenie się przez terapeutów praktykujących psychoanalizę jungowską i psychoterapię opartą o założenia psychologii analitycznej C.G. Junga swoimi doświadczeniami, źródłami inspiracji i przemyśleniami, z psychoterapeutami pracującymi w różnych nurtach. Program konferencji obejmuje różnorodne aspekty pracy klinicznej. W harmonogramie uwzględniono czas na dyskusję, która umożliwi swobodną wymianę myśli pomiędzy uczestnikami.

Prelegentami pierwszej konferencji są członkowie PTPJ – analitycy jungowscy oraz osoby szkolące się w psychoanalizie jungowskiej według reguł IAAP (International Association for Analytical Psychology).

 

Miejsce i czas

Miejsce: Pałac Bonerowski, Sala Królewska. Kraków, ul. Świętego Jana 1. http://www.palacbonerowski.pl/
Czas: 16 czerwca 2018, 9.30-17.45

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz catering w przerwach kawowych.

Uprawnienia do zniżek należy udokumentować w formularzu rejestracyjnym.

Termin uprawniający do obniżonej opłaty wyznacza data wpływu środków na konto bankowe PTPJ.

Konto do wpłat: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej,  02 2030 0045 1110 0000 0266 3980

  Członkowie PTPJ
Członkowie PTPA
Emeryci
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii lub szkolenia analitycznego w PTPJ lub PTPA Pozostałe osoby
Do 28 lutego  160 zł 180 zł 200 zł
Od 1 marca
do 15 kwietnia
180 zł 200 zł 220 zł
Po 15 kwietnia 240 zł 240 zł 260 zł

.

Rejestracja

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa. Do potwierdzenia rejestracji wymagana jest wpłata środków na podany numer konta oraz przesłanie formularza rejestracyjnego. Dostępnych jest 80 miejsc. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
Formularz znajduje się pod adresem: http://analizajungowska.pl/rejestracja-konf-2018

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konfptpj2018@gmail.com

Program konferencji

od 9.30 Rejestracja  
10.00-10.20 Otwarcie konferencji Łukasz Müldner-Nieckowski 20 min.
10.20-11.40 SESJA 1    
O przeniesieniu Krzysztof Rutkowski 45 min.
Czerwona Księga w gabinecie terapeutycznym: komunikacja z nieświadomością i nieświadoma komunikacja Marta Szczukiewicz 20 min.
Dyskusja   15 min.
11.40-12.00 Przerwa kawowa   20 min.
12.00-13.20 SESJA 2    
Wczesna trauma i głębokie obrony psychiczne Małgorzata Kalinowska 45 min.
Mandala i arteterapia w pracy z pacjentem z rozpoznaniem upośledzenia umysłowego i schizofrenii – opis przypadku Aleksandra Dobrowolska 20 min.
Dyskusja   15 min.
13.20-14.50 Przerwa na lunch   90 min.
14.50-15.45 SESJA 3    
Zaburzenia psychogenne u pacjentów neurologicznych z perspektywy psychologii analitycznej – diagnoza, terapia, analiza Janusz Macniak 20 min.
Uzdrawiające fikcje – psychoterapia według Jamesa Hillmana Rafał Jaworski 20 min.
Dyskusja   15 min.
15.45-16.05 Przerwa kawowa   20 min.
16.05-17.25 SESJA 4    
Amplifikacja w analitycznej pracy z marzeniem sennym Katarzyna Kwaśny-Czehak 20 min.
Sny erotyczne w analizie Łukasz Müldner-Nieckowski 45 min.
Dyskusja   15 min.
17.25-17.45 Dyskusja podsumowująca
Zakończenie konferencji
20 min.
 
18.00-19.30 Walne zgromadzenie członków PTPJ  

 

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 28. KRS: 0000354538. NIP: 1231229513.
e-mail: poczta@ptpj.pl   www: analizajungowska.pl

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konfptpj2018@gmail.com

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Łukasz Müldner-Nieckowski

Członkowie: Łukasz Chwalisz, Aleksandra Dobrowolska, Grażyna Glodek, Gregor Glodek, Tomasz Jasiński, Katarzyna
Kwaśny-Czehak, Mirosława Marciak, Krzysztof Rutkowski, Monika Srebro, Marta Szczukiewicz, Katarzyna Włoch-Hyla

Patronat

Kwartalnik Psychoterapia
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

%d bloggers like this: