Obrazy nieświadomości – jungowskie metody pracy z psychiką. Konferencja PTPJ 2019

Konferencja jungowska 2019

Informacja o konferencji w formacie pdf

Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17


Idea: konferencja w formie warsztatów

W 2019 roku organizujemy dla Państwa jednodniową konferencję, której czas wykorzystamy w większości na pracę warsztatową. Zaplanowaliśmy jedną intensywną sesję plenarną oraz trzy dzielone sesje warsztatowe. Pierwsza z nich obejmuje doświadczenie społecznej macierzy marzeń sennych (Social Dream Matrix) w trzech mniejszych grupach, które następnie spotkają się na sali plenarnej, żeby wymienić się inspiracjami wynikającymi z oddzielnej pracy. Następnie, po przerwie, odbędą się dwie kolejne sesje warsztatów, a na koniec spotkamy się wspólnie w auli głównej w celu podzielenia się przemyśleniami i wrażeniami.

W związku z warsztatowym charakterem ograniczyliśmy liczbę miejsc dla uczestników konferencji do 80.

Prelegentami konferencji są członkowie PTPJ – analitycy jungowscy oraz osoby szkolące się w psychoanalizie jungowskiej według reguł IAAP (International Association for Analytical Psychology).


Miejsce i czas

Miejsce: Polska Akademia Umiejętności http://www.pau.krakow.pl
Kraków, ul. Sławkowska 17
Czas: 6 października 2019, 9.00-19.30

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz catering w przerwach kawowych.

Uprawnienia do zniżek należy udokumentować w formularzu rejestracyjnym.

Termin uprawniający do obniżonej opłaty wyznacza data wpływu środków na konto bankowe PTPJ.

Konto do wpłat: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej,
02 2030 0045 1110 0000 0266 3980

  Członkowie PTPJ
Członkowie PTPA
Emeryci
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii lub szkolenia analitycznego w PTPJ lub PTPA Pozostałe osoby
do 15 lipca
300 zł 320 zł 340 zł
od 16 lipca  340 zł 360 zł 380 zł

.


Rejestracja

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa. Do potwierdzenia rejestracji wymagana jest wpłata środków na podany numer konta oraz przesłanie formularza rejestracyjnego. Dostępnych jest 80 miejsc. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Konferencja jest skierowana wyłącznie do osób zajmujących się psychoterapią lub innego rodzaju pracą z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Z tego względu organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku rejestracyjnego w wypadku uzyskania zgłoszenia od osoby nie wykonującej tego rodzaju pracy. W takim wypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona nadawcy.

Formularz znajduje się pod adresem: http://analizajungowska.pl/rejestracja-konf-2019

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konferencjaptpj2019@gmail.com


Program konferencji

od 8.30 Rejestracja  
9.00-10.30 SESJA 1 – sesja plenarna  
Wprowadzenie teoretyczne do warsztatów Sesję prowadzi
Łukasz Müldner-Nieckowski,
wykłady autorów warsztatów
10.30-10.50 Przerwa kawowa  
SESJA 2 – warsztaty: społeczna macierz marzeń sennych  
10.50-11.50 Macierz marzeń sennych w podziale na trzy grupy – 40 minut macierzy, 20 minut refleksji nad treścią zbiorową macierzy Krzysztof Rutkowski, Łukasz Müldner-Nieckowski, Monika Srebro, Agnieszka Skawińska, Rafał Jaworski
11.55-12.25 Wspólna refleksja nad treścią zbiorową macierzy marzeń sennych na sali plenarnej
12.25-14.00 Przerwa na lunch (organizowany we własnym zakresie przez uczestników)  
14.00-16.00 SESJA 3 – warsztaty  
3.A Nieświadomość w skrzynce z piaskiem – jungowska Terapia w Piaskownicy Agata Giza-Zwierzchowska, Monika Srebro
3.B RUCH jako wehikuł w drodze do i od nieświadomego – ucieleśniona praktyka jungowskiej aktywnej wyobraźni Izabela Cisek-Malec
3.C Symbolic constellations. Warsztat pracy z nieświadomością indywidualną i zbiorową. Łukasz Chwalisz, Luiza Niedźwiecka
3.D Kobiecość: archetyp indywiduacji i obraz duszy Ilona Szewczyk, Agnieszka Skawińska
16.00-16.30 Przerwa kawowa  
16.30-18.30 SESJA 4 – warsztaty  
4.A Nieświadomość w skrzynce z piaskiem – jungowska Terapia w Piaskownicy Agata Giza-Zwierzchowska, Monika Srebro
4.B Baśniowa drama – w poszukiwaniu wewnętrznych obrazów Rafał Jaworski
4.C Wyobrażenia, obiekty i przemiany w analitycznej pracy z obrazem – warsztat arteterapeutyczny Marta Szczukiewicz, Katarzyna Kwaśny-Czehak
4.D Wizyta w amplifikatorni – warsztaty analizy marzeń sennych Łukasz Müldner-Nieckowski
18.30-18.40 Przerwa
18.40-19.30 Dyskusja podsumowująca
Zakończenie konferencji
Panel autorów warsztatów

Opis warsztatów

http://analizajungowska.pl/konferencja-ptpj-2019-opis-warsztatow/

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 28. KRS: 0000354538. NIP: 1231229513.
e-mail: poczta@ptpj.pl   www: analizajungowska.pl

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konferencjaptpj2019@gmail.com


Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Łukasz Müldner-Nieckowski

Członkowie: Łukasz Chwalisz, Agata Giza-Zwierzchowska, Grażyna Glodek, Gregor Glodek, Rafał Jaworski, Katarzyna Kwaśny-Czehak, Agnieszka Laskowska, Agnieszka Skawińska, Monika Srebro, Marta Szczukiewicz, Katarzyna Włoch-Hyla

Komitet naukowy: dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, prof. med. Krzysztof Rutkowski, mgr Gregor Glodek