Obrazy nieświadomości – jungowskie metody pracy z psychiką. Konferencja PTPJ 2019

Konferencja jungowska 2019

Informacja o konferencji w formacie pdf

Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17


Idea: konferencja w formie warsztatów

W 2019 roku organizujemy dla Państwa jednodniową konferencję, której czas wykorzystamy w większości na pracę warsztatową. Zaplanowaliśmy jedną intensywną sesję plenarną oraz trzy dzielone sesje warsztatowe. Pierwsza z nich obejmuje doświadczenie społecznej macierzy marzeń sennych (Social Dream Matrix) w trzech mniejszych grupach, które następnie spotkają się na sali plenarnej, żeby wymienić się inspiracjami wynikającymi z oddzielnej pracy. Następnie, po przerwie, odbędą się dwie kolejne sesje warsztatów, a na koniec spotkamy się wspólnie w auli głównej w celu podzielenia się przemyśleniami i wrażeniami.

W związku z warsztatowym charakterem ograniczyliśmy liczbę miejsc dla uczestników konferencji do 80.

Prelegentami konferencji są członkowie PTPJ – analitycy jungowscy oraz osoby szkolące się w psychoanalizie jungowskiej według reguł IAAP (International Association for Analytical Psychology).


Miejsce i czas

Miejsce: Polska Akademia Umiejętności http://www.pau.krakow.pl
Kraków, ul. Sławkowska 17
Czas: 6 października 2019, 9.00-19.30

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz catering w przerwach kawowych.

Uprawnienia do zniżek należy udokumentować w formularzu rejestracyjnym.

Termin uprawniający do obniżonej opłaty wyznacza data wpływu środków na konto bankowe PTPJ.

Konto do wpłat: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej,
02 2030 0045 1110 0000 0266 3980

W razie rezygnacji z udziału w konferencji do 20 września 2019 możliwe jest otrzymanie 50% zwrotu wniesionej opłaty. Po tym terminie zwroty nie będą dokonywane.

  Członkowie PTPJ
Członkowie PTPA
Emeryci
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii lub szkolenia analitycznego w PTPJ lub PTPA Pozostałe osoby
do 15 lipca
300 zł 320 zł 340 zł
od 16 lipca  340 zł 360 zł 380 zł


Rejestracja

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa. Do potwierdzenia rejestracji wymagana jest wpłata środków na podany numer konta oraz przesłanie formularza rejestracyjnego. Dostępnych jest 80 miejsc. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się psychoterapią lub innego rodzaju pracą z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Zmieniliśmy kryteria zapisów na konferencję, umożliwiając osobom zainteresowanym psychoanalizą jungowską, a niebędącym terapeutami udział, pod warunkiem podpisania podczas konferencji klauzuli poufności.

Formularz znajduje się pod adresem: http://analizajungowska.pl/rejestracja-konf-2019

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konferencjaptpj2019@gmail.com


Program konferencji

od 8.30 Rejestracja  
9.00-10.30 SESJA 1 – sesja plenarna  
Wprowadzenie teoretyczne do warsztatów Sesję prowadzi
Łukasz Müldner-Nieckowski,
wykłady autorów warsztatów
10.30-10.50 Przerwa kawowa  
SESJA 2 – warsztaty: społeczna macierz marzeń sennych  
10.50-11.50 Macierz marzeń sennych w podziale na trzy grupy – 40 minut macierzy, 20 minut refleksji nad treścią zbiorową macierzy Krzysztof Rutkowski, Łukasz Müldner-Nieckowski, Monika Srebro, Agnieszka Skawińska, Rafał Jaworski
11.55-12.25 Wspólna refleksja nad treścią zbiorową macierzy marzeń sennych na sali plenarnej
12.25-14.00 Przerwa na lunch (organizowany we własnym zakresie przez uczestników)  
14.00-16.00 SESJA 3 – warsztaty  
3.A Nieświadomość w skrzynce z piaskiem – jungowska Terapia w Piaskownicy Agata Giza-Zwierzchowska, Monika Srebro
3.B RUCH jako wehikuł w drodze do i od nieświadomego – ucieleśniona praktyka jungowskiej aktywnej wyobraźni Izabela Cisek-Malec
3.C Symbolic constellations. Warsztat pracy z nieświadomością indywidualną i zbiorową. Łukasz Chwalisz, Luiza Niedźwiecka
3.D Kobiecość: archetyp indywiduacji i obraz duszy Ilona Szewczyk, Agnieszka Skawińska
16.00-16.30 Przerwa kawowa  
16.30-18.30 SESJA 4 – warsztaty  
4.A Nieświadomość w skrzynce z piaskiem – jungowska Terapia w Piaskownicy Agata Giza-Zwierzchowska, Monika Srebro
4.B Baśniowa drama – w poszukiwaniu wewnętrznych obrazów Rafał Jaworski
4.C Wyobrażenia, obiekty i przemiany w analitycznej pracy z obrazem – warsztat arteterapeutyczny Marta Szczukiewicz, Katarzyna Kwaśny-Czehak
4.D Wizyta w amplifikatorni – warsztaty analizy marzeń sennych Łukasz Müldner-Nieckowski
18.30-18.40 Przerwa
18.40-19.30 Dyskusja podsumowująca
Zakończenie konferencji
Panel autorów warsztatów

Opis warsztatów

http://analizajungowska.pl/konferencja-ptpj-2019-opis-warsztatow/

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 28. KRS: 0000354538. NIP: 1231229513.
e-mail: poczta@ptpj.pl   www: analizajungowska.pl

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres: konferencjaptpj2019@gmail.com


Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Łukasz Müldner-Nieckowski

Członkowie: Łukasz Chwalisz, Agata Giza-Zwierzchowska, Grażyna Glodek, Gregor Glodek, Rafał Jaworski, Katarzyna Kwaśny-Czehak, Agnieszka Laskowska, Agnieszka Skawińska, Monika Srebro, Marta Szczukiewicz, Katarzyna Włoch-Hyla

Komitet naukowy: dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, prof. med. Krzysztof Rutkowski, mgr Gregor Glodek