Szkolenie I stopnia w psychoanalizie jungowskiej 2017-2019

Carl Jung1
Wprowadzenie do teorii i praktyki
psychologii analitycznej

IV Edycja: 2017-2019

 

Informacje ogólne

Program szkolenia I stopnia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Może być elementem kształcenia dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Przede wszystkim stanowi ono jednak pierwszy etap całościowego szkolenia psychoanalitycznego, prowadzącego do uzyskania statusu Członka Indywidualnego IAAP oraz Statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ. Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia.

Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie około 15-osobowej. Skład grupy jest stały. Plan obejmuje 15 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela, 15 godzin szkoleniowych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez stały zespół – mgr Tomasza Jasińskiego i mgr Małgorzatę Kalinowską, analityków i superwizorów jungowskich, członków PTPJ i Indywidualnych Członków IAAP. Podobnie jak w poprzedniej edycji, zajęcia zlokalizowane będą w Katowicach.

Ukończenie szkolenia I stopnia jest warunkiem przejścia na drugi, zaawansowany poziom szkolenia (szkolenie II stopnia).

 

Cele szkolenia

Podstawowe cele szkolenia I stopnia obejmują:

 • Opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii analitycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej.
 • Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności.
 • Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności.

 

Kryteria naboru, zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie stopnia lekarza lub magistra. Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii. Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur. Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia.

Ponadto od kandydatów oczekiwana jest gotowość i umiejętność do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym oraz obowiązkowość.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą składać aplikacje pocztą elektroniczną pod adres szkolenia@ptpj.pl lub telefonicznie: 502 223 582 (Małgorzata Kalinowska).

Po zamknięciu przyjmowania aplikacji, ustalana jest data rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
Do aplikacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 1. CV ze zdjęciem
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 3. Krótka biografia psychologiczna
 4. List motywacyjny
 5. Dowód wpłaty opłaty za rozmowę kwalifikacyjną – 200 zł. Numer rachunku bankowego podany jest w menu „Kontakt”.

 

Terminy, miejsce

 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów: Rekrutacja została zamknięta.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: marzec 2017.
 • Rozpoczęcie szkolenia: kwiecień 2017.

IV edycja szkolenia – 2017-2019 – prowadzona będzie w Katowicach.

 

Opłaty, warunki ukończenia szkolenia

Koszty szkolenia:

 • Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 200 zł (opłata bezzwrotna niezależnie od zakwalifikowania lub niezakwalifikowania na kurs)
 • Rozmowa w połowie szkolenia oraz końcowa – bezpłatne, wliczone w koszt szkolenia
 • Opłata za seminaria – 15 x 450 zł – całość szkolenia: 6750 zł
 • Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji i rozpoczęciu szkolenia wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości 900 zł. Opłaty za następne seminaria muszą być wnoszone w terminach wyznaczonych po ustaleniu ostatecznego harmonogramu szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone w grupie zamkniętej. W związku z tym każdy z uczestników jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów związanych ze szkoleniem, niezależnie od ewentualnych nieobecności. W czasie 15 seminariów dopuszczalne są 2 nieobecności, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego zjazdu, które są obowiązkowe. Ze względu na ciągłość programową kursu nieobecności zaliczane są w formie pisemnej. Większa liczba nieobecności może skutkować nieotrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia i wiązać się z nieprzyjęciem na kolejny stopień.

 

Informacja o analitykach prowadzących szkolenie

 

Tomasz J. Jasiński

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz wicedyrektorem Instytutu Studiów Archetypowych i Religiijnych.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

 

Małgorzata Kalinowska

mkPsycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP (2006-2011). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny, jako terapeuta indywidualny i grupowy z osobami dorosłymi na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie. Obecnie w prywatnej praktyce klinicznej. Jest dyrektorem założonego w 2016 roku Instytutu Studiów Archetypowych i Religijnych. W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, oraz strukturą i dynamiką treningu psychoanalitycznego, opublikowała kilka artykułów z zakresu tej tematyki i dwa rozdziały w pracach zbiorowych. Jest tłumaczem literatury analitycznej. Strona internetowa: psychoterapiajung.pl.

 

INFORMACJE O CAŁOŚCIOWEJ ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PTPJ

PROGRAM SZKOLENIA I STOPNIA

 

 

 

%d bloggers like this: