Artykuły i książki analityków jungowskich w języku polskim

Artykuły:

  • Colman, W. (2003). Anima i animus w rozwoju okresu edypalnego (Aspects of Anima and Animus in Oedipal Development), Psychoterapia, 3 (126), 73-92
  • Samuels, A. (2003). Polityka na kozetce? (Politics on the Couch?),Psychoterapia, 2 (125), 5-16
  • Sauer, G. (2005), Aktywna wyobraźnia (Active Imagination), Psychoterapia, 2 (133), 31-43
  • Schaverian, J. (2004). Śmierć analizowanego: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i pragnienia erotyczne (The Death of an Analysand: Transference, Countertransference and Desire), Psychoterapia, 1 (128), 43-65
  • Solomon McFarland, H. (2002). Rozwojowe podejście w psychologii analitycznej (The Developmental School in Analytical Psychology), Psychoterapia, 2 (121), 29-47
  • Solomon McFarland, H. (2003). Miłość – paradoks relacji Jaźń/Inny (Love: Paradox of Self and Other), Psychoterapia, 1 (124), 83-97
  • Whan, M. (2002). Rana Chirona: uwagi o zranionym uzdrowicielu (Chiron’s Wound: Some Reflections on the Woonded-Healer), Psychoterapia, 4 (123), 54-61
  • Zoja, L. (2003). Jedenasty września: Transatlantyckie refleksje (September 11: Transatlantic Reflections), Psychoterapia, 3 (126), 17-25
  • Zoja, L. (2003). Jedenasty września: Transatlantyckie refleksje (September 11: Transatlantic Reflections), Psychoterapia, 3 (126), 73-92