dr n. med. Robert Roczeń

lekarz anastezjolog, psychoterapeuta

 

robertroczeńDyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r., a specjalizację z anestezjologii w 1991 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2005 roku został doktorem nauk medycznych, jego doktorską dysertację „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper. Jest również doktorantem na Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W 2010 roku ukończył Kurs Terapii Sandplay organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, w 2011 Kurs Psychologii Analitycznej organizowany przez PTPA i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej przy współpracy z International Association for Analytical Psychology.

Od 2010 roku jest routerem w indywidualnej ścieżce szkoleniowej International Association for Analytical Psychology. Od 2008 roku związany z Centrum Psychoprofilkatyki Psychomedica w Warszawie.

Autor wielu krajowych publikacji w dziedzinie filozofii, filozofii medycyny, bioetyki, psychoanalizy.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, członek grupy psychoanalizy lacanowskiej Sinthome, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

 

Publikacje na stronie PTPJ:

1. Symbole śmierci w terapii sandplay. (2012)

2. Metafizyka wydarzania. O mechanizmach zdarzeń w biegu życia. (2013)

3. Czym jest symbol? (2014)

 

Publikacje:

1. Bohatyrewicz R., Nikodemski T., Roczeń, R., Opieka nad dawcą narządów [w:] Zarys Chirurgii Transplantacyjnej, pod red. W. Rowińskiego i J. Wałaszewskiego, Warszawa 1993,

2. Czy wolno i warto przeszczepiać narządy?, Skrypt Poltransplant

3. Roczeń R., Bohatyrewicz R., Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Śmierć mózgu – aspekt biologiczny i etyczny [w:] , 4/2001

4. Roczeń R., Ciała bez duszy [w:] Etyka, 35/2002

5. Roczeń R., Ofiarowanie życia. Transplantacja narządu pobranego od dawcy żywego spokrewnionego [w] O życiu Poznań 2005

6. Roczeń R. Definiowanie śmierci. Przyczynek do metatanatologii [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, 2(164) 2005.

7. Roczeń R.. O oczywistości fenomenologicznej i nieoczywistości biologicznej śmierci [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(167) 2006

8. Roczeń R., Na pograniczu życia, wyd. Semper, Warszawa 2007

9. Roczeń R., Podmiotowość małp człekokształtnych Konferencja Internetowa Diametros, maj 2006

10. Roczeń R., Podmiotowość małp człekokształtnych [w:] Świadomość środowiska, red. Wł. Galewicz, Kraków, 2006

11. Roczeń R., „Nie mieliśmy wcześniejszych sygnałów”. Problem odpowiedzialności moralnej przełożonego lekarza – alkoholika. Konferencja Internetowa Diametros, maj 2007

12. Roczeń R., Preideas as a prescientific intuitions [w:] Studien zur Ethik In Ostmitteleuropa 11, 2007 ss. 305-311

13. Roczeń R., Czy graniczne stany egzystencjalne spotykane w medycynie możemy nazwać śmiercią [w:] Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 4/2006

14. Roczeń R., Praidee jako przednaukowe intuicje [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, 2(172) 2007

15. Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Roczeń R. The effect on compliance after switch from liquid to chronosphere formulation of valproate [w:] European Journal of Paediatric Neurology, 12, suppl. 1 (2008) S45

16. Roczeń R., „Historia Neurocentrycznych koncepcji śmierci człowieka”

17. Roczeń R., Neurocentryczne koncepcje śmierci człowieka, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Bioetyka/ Etyka medyczne (Praca poglądowa zrealizowana z grantu naukowego prof. Galewicza), 2009

18. Roczeń R., Implikacje etyczne odniesienia kategorii śmierci mózgu do śmierci człowieka w Prawie Żydowskim, DIAMETROS, 2009

19. Roczeń R., Definiowanie śmierci. Esej filozoficzno – medyczny [w:] Żurkowska G., Blandzi S. (red.) Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, Wydawnictwo Rolewski, IFiS PAN, 2009

20. Kiejna A., Pawłowski T., Dudek D., Siwek M., Roczeń R., Łojko D., Rybakowski J.K., Factors associated with positive screen on the Mood Disorder Questionnaire in treatment-resistant depression – results from the TRES-DEP study, Journal of Affective Disorder

21. Dudek, D., Rybakowski, J. K., Siwek, M., Pawłowski, T., Lojko, D., Roczeń, R., & Kiejna, A. (2010). Risk factors of treatment resistance in major depression: association with bipolarity. Journal of affective disorders, 126(1), 268-271.

22. Research report: The utility of Mood Disorder Questionnaire for the detection of bipolar diathesis in treatment-resistant depression, Andrzej Kiejna , Tomasz Pawłowski , Dominika Dudek , Dorota Łojko , Marcin Siwek , Robert Roczeń , Janusz K. Rybakowski Journal of Affective Disorders

23. Pawłowski, T., Kiejna, A., Rybakowski, J. K., Dudek, D., Siwek, M., Łojko, D., & Roczeń, R. (2009). [Bipolarity in treatment-resistance depression-preliminary results from the TRES-DEP study]. Psychiatria polska, 44(6), 775-784.

24. Kiejna, A., Pawłowski, T., Dudek, D., Siwek, M., Roczeń, R., Łojko, D., & Rybakowski, J. (2010). P01-103-Factors associated with positive screen on the mood disorder questionnaire in treatment-resistant depression. European Psychiatry, 25, 219.