All entries by this author

XIX International Congress for Analytical Psychology, Copenhagen

mar 8th, 2013 | By

100 Years on: Origins, Innovations and Controversies August 18th-23rd 2013, Copenhagen, Denmark   Hosted by the Danish Society for Analytical Psychology   „In recognition of and honoring the pioneering psychological transformations, which C. G. Jung underwent beginning in the year 1913. These experiences were to make him into the figure we know as “Jung,” and are documented

[czytaj dalej…]XIX Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej, Kopenhaga

mar 8th, 2013 | By

„Minęło sto lat: początki, innowacje, kontrowersje” 18-23 sierpień 2013, Kopenhaga, Dania „Celem Kongresu jest uhonorowanie psychologicznej transformacji, którą przeszedł C. G. Jung w 1913 roku. Doświadczenia z tego okresu udokumentowane w „Czerwonej Księdze” uczyniły z niego postać znaną obecnie jako „Jung”. Będziemy również przyglądać się naszym korzeniom, umiejscowionym w jego wczesnych doświadczeniach, które rozwinęły się

[czytaj dalej…]Training in Jungian Analysis

mar 6th, 2013 | By

PAJA is offering comprehensive training for individuals interested in Jungian Analysis. The training consists of two levels – basic and advanced – structured as a series of weekend seminars with both theoretical and clinical parts. The First Level training is in the closed group of maximum 12 participants.This part is being taught by two teachers.

[czytaj dalej…]The new board of Polish Association for Jungian Analysis

mar 3rd, 2013 | By

On the 3rd of March the General Meeting of Polish Association for Jungian Analysis took place. It marked an end of the Board term 2010-2013. During the meeting The new Board for the term 2013-2016 has been elected.   The meeting was followed with in-house conference – with participation of members and trainees of PAJA.

[czytaj dalej…]Nabór na Kurs Zintegrowanej Terapii Zaburzeń Seksualnych

mar 3rd, 2013 | By

W programie kursu przyjęto współczesny, integracyjny model leczenia seksuologicznego, umożliwiający wybór i dostosowanie metod terapii do konkretnej sytuacji klinicznej i specyfiki pacjentów. Przekazywana wiedza dotyczy głównie założeń i praktyki psychoterapii zaburzeń seksualnych, w mniejszym stopniu teoretycznych aspektów seksualności i psychologii człowieka. Istotne znaczenie mają demonstracje technik i prezentacje przypadków klinicznych. W rozpoznawaniu natury zaburzeń seksualnych i planowaniu

[czytaj dalej…]Wybór władz PTPJ kadencja 2013-2016

mar 3rd, 2013 | By

3.03.2013 odbyło się Walne Zgromadzenie PTPJ, na którym zakończył swą kadencję Zarząd PTPJ (2010-2013). Towarzystwo wyłoniło nowe władze na lata 2013-2016.   Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu towarzyszyła wewnętrzna konferencja Towarzystwa, w której udział wzięli członkowie PTPJ i osoby uczestniczące w szkoleniu.   Dwóch członków PTPJ przestawiło prezentacje prac z egzaminu intermediate IAAP: Archetypowe obrony Jaźni – Małgorzata

[czytaj dalej…]„Psychopathology: Contemporary Jungian Perspectives” red. Andrew Samuels

mar 1st, 2013 | By

Praca zbiorowa „Psychopatology: Contemporary Jungian Perspectives” jest książką szczególną pośród literatury z zakresu psychologii analitycznej. Zbiera i zestawia pozornie rzadko występujący wątek w jej obszarze – podejście do psychopatologii i klinicznego zastosowania jej rozumienia. Artykuły zwarte w tomie prezentują psychopatologię jako dziedzinę umieszczoną pomiędzy wymiarem profesjonalnym i symbolicznym, indywidualnym i kulturowym, jednocześnie pośredniczą i umożliwiającą poruszanie się między nimi. Czytaj dalej…Sandplay in Switzerland – A Two-Week Training for Professionals

lut 26th, 2013 | By

Symbols speak for the inner, energy-laden pictures, of innate potentials of the human being, which, when they are manifested, always influence the development of man. – Dora Kalff   This intensive course offers solid Sandplay training with complementary experiential work with art and movement. It is designed for professional therapists, psychologists, counselors, and educators who

[czytaj dalej…]Sandplay w Szwajcarii – dwutygodniowy trening dla profesjonalistów

lut 26th, 2013 | By

  Symbole mówią nam o wewnętrznych, naładowanych energetycznie obrazach, o wewętrznych możliwościach istot ludzkich, które zawsze w swych przejawach wpływają na rozwój człowieka. – Dora Kalff   Intensywne szkolenie oferuje solidny trening w terapii w piaskownicy z dodakowym doświadczeniem pracy z sztuką i ruchem. Przeznaczony jest dla zawodowych terapeutów, psychologów i trenerów, którzy wykorzystują sandplay

[czytaj dalej…]V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – w biegu życia”

lut 25th, 2013 | By

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na piątą konferencję z cyklu „Seksualność człowieka”, która odbędzie się 16 maja 2013 roku w Krakowie. „Tematem tegorocznej konferencji jest seksualność człowieka ujmowana w perspektywie rozwojowej, a zwłaszcza przemiany jakim podlega w biegu życia ludzkiego oraz specyfika jaką ujawnia w poszczególnych okresach rozwojowych. Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja

[czytaj dalej…]