All entries by this author

Jan Wiener „The Therapeutic Relationship”

lut 12th, 2013 | By

W „The Therapeutic Relationship” Jan Wiener przedstawia jungowskie podejście do procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, i pracy z nimi, jak również historię wyłaniania się tych pojęć. Opracowanie zawiera zarówno klasyczne elementy dotyczące teorii i praktyki jungowskiej (rodem z Zurichu), rozpatrując znacznie symboli z perspektywy snów archetypowych i mitów (m.in. znaczenie symboliki alchemicznej w kontekście przeniesienia), jak również tzw. podejście rozwojowe, bliższe teorii psychoanalitycznej i uwzględniające teorię intersubiektywności oraz najnowsze osiągnięcia z dziedziny neuronauki. W ten sposób Jan Wiener dokonuje ważnej syntezy, która łączy i zestawia punkty widzenia często wcześniej rozbieżne w sposób, który pozwala na wzajemne wzbogacenie niesionego przez nie znaczenia. Czytaj dalej…Konferencja – „O terapii par inaczej. Nowe podjeście do miłości, seksu i niewierności”

lut 11th, 2013 | By

 Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku zapraszają na dwudniową konferencję „O terapii par inaczej. Nowe podjeście do miłości, seksu i niewierności” z elementami warsztatu z udziałem Esther Perel. Konferencja będzie tłumaczona na język polski. Kraków, 12-13 kwietnia 2013XIXth Congress International Association for Analytical Psychology

lut 9th, 2013 | By

100 Years on: Origins, Innovations and Controversies August 18-23, 2013, Copenhagen, Denmark In 2013 it will be a hundred years since Jung first attributed the term ‘Analytical Psychology’ to his own corpus of ideas and theories. It is also exactly a century since Jung began work on the 'Red Book’, which even though it was not

[czytaj dalej…]II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Duchowość a Terapia”

lut 6th, 2013 | By

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Duchowość a Terapia: Teoria, Historia, Praktyka” 10-12 maja 2013, Kraków „We współczesnej praktyce terapeutycznej – zarówno psychologicznej, jak i medycznej – temat duchowości często jest marginalizowany lub w ogóle pomijany. Ideą konferencji jest namysł nad przyczyną takiego stanu rzeczy oraz nad miejscem i znaczeniem duchowości w szeroko pojętej działalności terapeutycznej: psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie

[czytaj dalej…]V konferencja PTPPd – „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości.”

lut 4th, 2013 | By

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ zaprasza na V konferencję PTPPd w dniach 14-15 września 2013. Tym razem konferencja będzie poświęcona problematyce leczenia zaburzeń osobowości i będzie nosiła tytuł: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości.” Leczenie pacjentów z pogranicza jest jednym z

[czytaj dalej…]Konferencja – III Śląskie Warsztaty Psychoterapii

lut 4th, 2013 | By

„Psychoterapia wobec doświadczenia traumy” 23-24 listopad 2013r. Konferencja jest organizowana we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów. Odbędzie się we Wrocławiu. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji warsztatów oraz sesji tematycznych do końca lutego 2013 na adres:  warsztaty2013@psychoterapia-silesia.org.pl Bieżące informacje o konferencji ukażą się na stronie: www.psychoterapia-silesia.org.pl  Zniżka w prenumeracie Journal of Analytical Psychology

lut 4th, 2013 | By

Osoby szkolące się w PTPJ (na poziomie szkolenia I i II stopnia) są objęte zniżką w prenumeracie Journal of Analytical Psychology (opcja Student: Print + Online lub Student 2 Year: Print + Online). Więcej informacji o prenumeracie JAP…John Beebe „Integrity in Depth” – o głebokich źródłach postawy etycznej

lut 4th, 2013 | By

„Integralność w głębi” należy do książek z zakresu psychologii analitycznej odwołujących się do jednego z ważniejszych obszarów w praktykowaniu psychoterapii – głębokich źródeł postawy etycznej. Jej idea narodziła się w zetknięciu z rozmaitymi sytuacjami naruszenia etycznych granic w środowisku terapeutycznym. Jak mówi John Beebe w wywiadzie z Beverley Zabriskie:

„Zacząłem rozumieć, że wspaniały projekt psychologii jungowskiej tylko wtedy będzie mógł być zrealizowany, jeżeli praktycy będą poddawani zarówno treningowi zmierzającemu ku budowaniu integralności jak i treningowi w międzyludzkiej komunikacji. (…) Poszukiwałem sposobu rozumienia problemu integralności w nas samych i w naszych pacjentach.”Peter Fonagy w Krakowie

lut 2nd, 2013 | By

  Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie profesora Petera Fonagy’ego i doktora Ei Asena, znakomitych brytyjskich psychoterapeutów i badaczy. Tematem warsztatu, który odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 maja 2013 roku, w ramach cyklu Mistrzowie w Krakowie, będzie Teoria mentalizacji w psychoterapii dziecka i rodziny. Mentalizacja w rodzinie.   XVIII Forum Inspiracji Jungowskich

lut 2nd, 2013 | By

Wydawnictwo Eneteia zaprasza na: XVIII Forum Inspiracji Jungowskich – WIZJE ŚWIATA BEZ GRANIC Szaleństwo, tyrania, sztuka 2 marca 2013 (sobota), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28   Planowane tematy wystąpień: Fenomen duchowości ateistycznej – dr Tomasz Olchanowski Wydizajnować wszystko. O przekraczaniu granic w praktykach i ideologii dizajnerów – dr hab. Paweł Możdżyński Światy równoległe w

[czytaj dalej…]