Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej nadane Państwu Rotraud i Gertowi Sauer.

Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej

nadane Państwu Rotraud i Gertowi Sauer.

            Panstwo Sauer 13.06.15

    W dniu 13 czerwca 2015 r. jednogłośną decyzją członków Walnego Zgromadzenia PTPJ

    Państwu Rotraud i Gertowi Sauer nadane zostało Honorowe Członkostwo naszego Towarzystwa

     jako wyraz najszczerszego uznania; gorącego podziękowania za istotny wkład w rozwój,

     szerzenie i popularyzowanie psychoanalizy jungowskiej; niestrudzone osobiste zaangażowanie,

     ludzką przychylność oraz niezwykle szczodre finansowe wsparcie

     na rzecz kształcenia profesjonalnej kadry psychoanalityków jungowskich w Polsce.