Członkostwo w PTPJ

Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

1. Jest Analitykiem Jungowskim, osobą biorącą udział w profesjonalnym szkoleniu w dziedzinie psychologii analitycznej lub osobą aktywnie wspierającą rozwój psychologii analitycznej.

2. Jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptującą statutowe założenia Towarzystwa. Członkiem Towarzystwa może zostać również cudzoziemiec (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Członkiem Rzeczywistym Towarzystwa może być osoba czynna zawodowo jako psychoterapeuta lub psychoanalityk Jungowski. Pozostałe osoby mogą się ubiegać o status Członka Kandydata.

Osoba ubiegająca się o członkostwo zobowiązana jest zapoznać się ze statutem Towarzystwa oraz dostarczyć deklarację członkowską pod adres Towarzystwa lub przekazać ją osobiście Członkowi Zarządu Towarzystwa. Poniżej zostały umieszczone wzory deklaracji.

Deklaracja członkowska PTPJ – członek kandydat

Deklaracja członkowska PTPJ – członek rzeczywisty