Działalność naukowa członków PTPJ

Publikacje

Artykuły: Rutkowski, K., Turkot, A. (2012). Trauma, as a reason for complexes, and its projections. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche—Nature—Culture .  Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 406-417. Rutkowski, K. (2012). Inne podej...