Publikacje

Artykuły:

 • Rutkowski, K., Turkot, A. (2012). Trauma, as a reason for complexes, and its projections. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche—Nature—Culture.  Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 406-417.
 • Rutkowski, K. (2012). Inne podejścia psychoterapeutyczne. Rozdział 1.3.5. tom. III podręcznika: Psychiatria red. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 290-296.
 • Kalinowska, M. (2012). Monuments of memory: defensive mechanisms of the collective psyche and their manifestation in the memorialization process. Journal of Analytical Psychology, 57, 425­-444.
 • Rutkowski, K. (2009). Involuntary Travellers – Shadow of Travelling In Deportations. Bennet P. ed.: Journeys – Encounters Clinical, Communal, Cultural. Proceedings of the Seventeenth International Congress for Analytical Psychology. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2009, 376-387.
 • Jasinski, T. J., (2008). Language, culture and psychological communication. Jung Journal. Culture & Psyche, University of California Press, Berkeley CA, USA, vol. 2 nr 2, 21­29.
 • Rutkowski K. (2006). Sny koszmarne po urazie. W: Węgłowska-Rzepa K. red.: Myśl Carla Gustava Junga. Wrocławskie wydawnictwo Oświatowe Atut, Wrocław, 2006, 247-261.
 • Müldner-­Nieckowski, Ł. Rutkowski K. (2005). Terapia w piaskownicy. Psychoterapia, (134), 3, 63­-68.
 • Rutkowski, K. (2003). Jaźń w psychologii analitycznej (Basic Differences Between Ego and Self in the Analytical Psychology Perspective). Psychoterapia. 1 (124), 77-81.
 • Rutkowski, K. (2003) Posttraumatic dreams from analytical perspective. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 29-38

Recenzje:

 • Rutkowski, K. (2005). Hanna Segal: Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska b) Psychoterapia, (134), 3,
 • Rutkowski, K. (2005). Juliette Vieljeux: Jung. Catalogue chronolgique des Ecrits. Cahiers jungiens de psychanalyse. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska b) Psychoterapia, 2.