Jungowskie Forum British Association of Psychotherapists

sty 23rd, 2013 | By | Category: Wydarzenia świat
Małgorzata Kalinowska: Monuments of Memory – Defensive mechanisms of the collective psyche and their manifestation in the memorialisation process.

Małgorzata Kalinowska poddaje refleksji ostatnie dwieście lat polskiej historii okupacji, opresji, oporu i zdrady stawiając pytanie: „Jak rozpoczyna się proces leczenia kulturowej warstwy psychiki jednostki i samej kultury po następującej po sobie poważnej kumulacyjnej traumie?”. Poszukuje rozumienia obszaru pamięci zbiorowej, która jest częścią zbiorowej psychiki – wspólnym przekazem przenoszącym (i stwarzajacym) znaczenie przeszłości pod postacią narracyjnych symbolów i znaków.

Praktyki upamiętniania mogą wspierać proces opłakiwania, nadawania znaczenia i wzrostu (zarówno na indywidualnym jak i zbiorowym poziomie). Ale jak przejawia się ich cień? Czy mogą być wykorzystywane obronnie – być może w celu uniknięcia doświadczania brutalności i złożoności przeszłych historii? W jaki sposób lęk przed doświadczeniem braku spójnej zbiorowej tożsamości i narodowej spójności kształtował polskie praktyki upamiętniania? (…) Szczególna uwaga poświęcona jest reakcji społecznej na niedawną Katastrofę smoleńską (2010), w której zginęło 96 pasażerów – w tym polski Prezydent – podróżujących na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Pierwsza wersja prezentacji została przedstawiona na X Międzynarodowej Konferencji Journal of Analytical Psychology w Sankt Petersburgu w maju 2011 roku, jesienią 2012 roku Journal of Analytical Psychology opublikował artykuł stanowiący opracowanie treści prezentacji: Kalinowska, M. (2012). Monuments of Memory. Defensive mechanisms of collective psyche and their manifestation in the memorialization process, Journal of Analytical Psychology, 57,425-444.

Więcej informacji…

BAP, 37 Mapesbury Road, London, NW2 4HJ, 20 październik 2011

Tags: , , , , ,

Comments are closed.