Konferencja 2020 – Prelegenci

Prelegenci:

Dotychczas udział potwierdzili:

Z zagranicy:

Kristina E. Schellinski Szwajcaria      https://kristina-schellinski.com/

Z Polski

Łukasz Chwalisz     https://lukaszchwalisz.github.io/

Agata Giza-Zwierzchowska     http://agatagiza.pl/

Tomasz Jasiński    http://tomaszjasinski.pl/

Rafał Jaworski

Małgorzata Kalinowska    http://psychoterapiajung.pl/

Łukasz Müldner-Nieckowski   http://centrumsynteza.pl

Marta Szczukiewicz    http://www.artandpsyche.com.pl/

Katarzyna Włoch-Hyla    https://katarzynawlochhyla.pl/