Konferencja 2021

Kraków,  Hotel Kossak, ul. Plac Kossaka 1

Dwudniowa konferencja z udziałem psychoanalityków polskich i zagranicznych o nowym spojrzeniu na tradycyjne problemy pracy psychoanalitycznej.

Tym razem zapraszamy na cały weekend do Krakowa. Pierwszy dzień składał się będzie z pięciu sesji plenarnych w których analitycy jungowscy z różnych państw przedstawią swoje wystąpienia, po których znajdzie się miejsce na dyskusję. W drugim dniu oprócz sesji plenarnej zaprosimy uczestników na dwa seminaria kliniczne do wyboru z szerszej oferty. Całość podsumujemy dyskusją. W międzyczasie przedstawimy nowości czytelnicze w języku polskim, poinformujemy o możliwościach edukacyjnych i różnych wydarzeniach odbywających się pod patronatem PTPJ.

Idea

W gabinetach psychoterapeutycznych, gdzie spotykamy się z pacjentem dotkniętym traumą, poszukujemy sposobów zrozumienia pacjenta, swoich reakcji i zindywidualizowanego zaangażowania w proces leczenia. Nie możemy przy tym uniknąć jej impaktu na własną psychikę, jednocześnie ten impakt jest czynnikiem prowadzącym do zrozumienia rzeczywistości pacjenta i natury jego zranienia. Prowadzi to do pytań dotyczących pogłębionego rozumienia psychopatologii, relacji terapeutycznej oraz roli języka i szeroko pojętej komunikacji w procesie terapeutycznym.

Ważnym składnikiem procesu pracy z traumą i jej skutkami, jest szeroko rozumiane kulturowe tło, które kreuje dyskurs na temat psychicznej traumy we współczesnej medycynie a jednocześnie jako emanacja społecznej rzeczywistości często jest czynnikiem wpływającym na jej powstanie.

W tej wielowymiarowej rzeczywistości, musimy odnajdywać symboliczne a często bardzo konkretne znaczenia symptomów aby zrozumieć psychiczną rzeczywistość pacjenta.

Podczas konferencji praktycy analizy jungowskiej przedstawią swoje doświadczenia kliniczne i implikacje teoretyczne, wynikające z pracy z pacjentami dotkniętymi traumą, w tym traumą międzypokoleniową.

Miejsce i czas

Kraków,  Hotel Kossak, ul. Plac Kossaka 1

24 – 25 kwiecień 2021 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji wraz z napojami i słodkimi przekąskami serwowanymi w przerwach.

Uprawnienia do zniżek należy udokumentować w formularzu rejestracyjnym.

Termin uprawniający do obniżonej opłaty wyznacza data wpływu środków na konto bankowe PTPJ.

Data wpłaty stanowi o miejscu w kolejce do wyboru seminariów klinicznych.

Konto do wpłat: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej,
02 2030 0045 1110 0000 0266 3980

  Członkowie PTPJ
Członkowie PTPA
Emeryci Studenci
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii lub szkolenia analitycznego w PTPJ lub PTPA

Czytelnicy czasopisma Raven w 2020 Uczestnicy projektu Social Dreaming Matrix

Pozostałe osoby

do 30 listopada 2020

490 zł 540 zł  560 zł 590 zł
od 1 grudnia 2020
do  28 luty 2021
540 zł 590 zł  610 zł 640 zł
od 1 marca 2021   640 zł 690 zł  710 zł 740 zł

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w następującej kwocie:

rezygnacja zgłoszona do końca 2020 – zwrot 100% opłaty
rezygnacja zgłoszona do 28.02.2021 – zwrot 70% opłaty
rezygnacja zgłoszona do 31.03.2021 – zwrot 50% opłaty
rezygnacja zgłoszona do 12.04.2021 – zwrot 30% opłaty
rezygnacja zgłoszona po 12.04.2021 – brak zwrotu opłaty

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organizatora, istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inną osobę.

Rejestracja

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa. Do potwierdzenia rejestracji wymagana jest wpłata środków na podany numer konta oraz przesłanie formularza rejestracyjnego. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się psychoterapią lub innego rodzaju pracą z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego oraz do studentów ostatnich lat zainteresowanych podjęciem szkolenia w psychoterapii lub psychoanalizie.

Osoby płacące wcześniej będą miały pierwszeństwo w wyborze seminariów.

Formularz znajduje się pod adresem:

https://analizajungowska.pl/o-towarzystwie/konferencja2020-rejestracja/

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres:

konferencjaptpj2020@gmail.com

Zapisy na preferowane seminaria będą dostępne od 09. września 2020.

Prelegenci:

Dotychczas udział potwierdzili:

Z zagranicy:

Kristina E. Schellinski Szwajcaria      https://kristina-schellinski.com/

Daniela F. Sieff Wielka Brytania   https://www.danielasieff.com/

Z Polski

Łukasz Chwalisz     https://lukaszchwalisz.github.io/

Agata Giza-Zwierzchowska     http://agatagiza.pl/

Tomasz Jasiński    http://tomaszjasinski.pl/

Rafał Jaworski

Małgorzata Kalinowska    http://psychoterapiajung.pl/

Łukasz Müldner-Nieckowski   https://centrumsynteza.pl

Marta Szczukiewicz    http://www.artandpsyche.com.pl/

Ilona Szewczyk

Katarzyna Włoch-Hyla    https://katarzynawlochhyla.pl/

Program konferencji

24.04.2021 SOBOTA  PROWADZENIE
8.00 – 9.00 REJESTRACJA  
8.30 – 9.00 MACIERZ ŚNIENIA SPOŁECZNEGO Marta Szczukiewicz
9.00 – 9.10 POWITANIE  Rafał Jaworski
9.10 – 10.40 SESJA PLENARNA

 Łukasz Müldner-Nieckowski
Moderator: Łukasz Chwalisz

10.40 – 11.00 PRZERWA KAWOWA  
11.00 – 12.30 SESJA PLENARNA  Małgorzata Kalinowska
12.30 – 12.50 PRZERWA KAWOWA  
12.50-14.20 SESJA PLENARNA Tomasz Jasiński
14.20-15.40 PRZERWA NA OBIAD organizowany we własnym zakresie przez uczestników (możliwość zamówienia w centrum konferencyjnym)  
15.40-16.10 SESJA PLENARNA  
16.10 – 16.30 PRZERWA KAWOWA  
16.30 – 18.00 SESJA PLENARNA Kristina E. Schellinski
18.00 – 18.20 PRZERWA KAWOWA  
18.20 – 19.00 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA  
20.00 BANKIET KONFERENCYJNY  
25.04.2021 NIEDZIELA  
8.00 – 8.30 MACIERZ ŚNIENIA SPOŁECZNEGO   Marta Szczukiewicz
8.30 – 9.00 SOCIAL DREAMING MATRIX -PREZENTACJA PROJEKTU  Marta Szczukiewicz
9.00 -10.30 SESJA PLENARNA  
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA  
11.00 – 12.30 SEMINARIA KLINICZNE Agata Giza Zwierzchowska, Tomasz Jasiński, Rafał Jaworski, Małgorzata Kalinowska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Kristina E. Schellinski, Daniela F. Sieff Katarzyna Włoch – Hyla
12.30 – 13.00 PRZERWA KAWOWA  
13.00 – 14.30 SEMINARIA KLINICZNE Agata Giza Zwierzchowska, Tomasz Jasiński, Rafał Jaworski, Małgorzata Kalinowska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Kristina E. Schellinski, Daniela F. Sieff, Katarzyna Włoch – Hyla
14.30 – 15.00 PRZERWA KAWOWA  
15.00 – 15.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI  

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 28. KRS: 0000354538. NIP: 1231229513.
e-mail: poczta@ptpj.pl   www: analizajungowska.pl

Maile dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres:

konferencjaptpj2020@gmail.com

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Rafał Jaworski

Członkowie: Łukasz Chwalisz, Agata Giza-Zwierzchowska, Katarzyna Kwaśny-Czehak, Łukasz Müldner-Nieckowski, Marta Rzezak, Iryna Semkiv, Monika Srebro, Marta Szczukiewicz,

Komitet naukowy

Przewodniczący: Tomasz Jasiński

Członkowie: dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski