Międzynarodowy Kongres Światowego Stowarzyszenia Psychiatrów, 2013

mar 11th, 2013 | By | Category: Wydarzenia, Wydarzenia świat

 

WPA                    27-30 Październik 2013, Wiedeń, Austria

 

„Psychiatria stawiająca ludzką istotę w centrum diagnozy i terapii, taka, która nie jest zredukowana do konwencjonalnej, wydającej zalecenia medycyny skoncetrowanej na chorobie, będzie przede wszystkim uwzgęldniała w procesie lecznia różnorakie psychiczne, społeczne i fizyczne czynniki patogenne na określonym etapie życia pacjenta. Ta psychiatria, zorientowana na człowieka, nie będzie się odnosiła jedynie do opartych na dowodach danych medycznych, bez względu na to, że wydaje się to być kamieniem węgielnym terapii ujmowanej racjonalnie. Będzie musiała ona również włączyć w swoje sposoby leczenia wiedzę wykraczającą poza wąsko rozumianą medycynę i psychiatrię. Wynikająca z tego złożoność psychiatrycznej diagnozy i leczenia będzie głównym tematem naszej Konferencji.”

Michael Musalek, M.D.

Austrian Association for Psychiatry and Psychotherapy

 

Więcej informacji...

Comments are closed.