Newsletter PTPJ – nr 1/2013

„Pierwszy numer Newslettera PTPJ, który macie Państwo przed sobą znamionuje jednocześnie nowy etap rozwoju naszej strony internetowej, która jak mamy nadzieję będzie miała swój wkład w popularyzację psychologii analitycznej w Polsce, a szczególnie obszarów jej klinicznego zastosowania. Bo też niewiele jest równie płodnych dziedzin jak psychologia, która wyrosła z myśli C. G. Junga, w obrębie której możemy spotkać kierunki bliskie oryginalnemu podejściu Junga, zorientowane archetypowo i wyobrażeniowo (jak nurt, który wyrósł z myśli Jamesa Hillmana, czy inspirowany podejściem Wolfganga Giegericha), czy nurty całkiem bliskie współczesnej psychoanalizie, uwzględniające znaczenie przeniesienia i przeciwprzeniesienia, współczesne kierunki rozwoju neuronauki, teorię przywiązania, czy teorię Melanie Klein.” (Fragment notki redakcyjnej nr1/2013)

 

Buttontext