O Towarzystwie

Historia i rozwój PTPJ

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router group w International Association for Analytical Psychology  (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Dr Gustav Bovensiepen (analityk jungowski). KADENCJA 2010-2013 ...

Władze PTPJ kadencji 2010-2013

Zarząd PTPJ: Tomasz J. Jasiński – prezes Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes Małgorzata Kalinowska - sekretarz Anna Różycka – skarbnik Mirosława Marciak – członek zarządu Jacek Marszałek - członek zarządu Mirosława Marszałek – członek zar...

Władze PTPJ kadencji 2013-2016

Władze Towarzystwa kadencji 2013-2016: Zarząd PTPJ: Tomasz J. Jasiński – prezes Krzysztof Rutkowski – wiceprezes Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz Gregor Glodek – skarbnik Komisja etyki: Krzysztof Rutkowski – przewodniczący ...

Władze PTPJ kadencji 2016-2019

Zarząd PTPJ: Łukasz Müldner- Nieckowski - prezes Gregor Glodek - wiceprezes Mirosława Marciak - sekretarz Grażyna Glodek - skarbnik Tomasz Jasiński - członek zarządu     Komisja Szkoleniowa: Krzysztof Rutkowski - przewo...

Władze PTPJ kadencji 2022-2025

Zarząd PTPJ Łukasz Müldner-Nieckowski - Prezes Monika Srebro - Wiceprezeska Katarzyna Kwaśny - Czehak  - Skarbniczka Marta Rzezak - Sekretarz Członkowie: Agata Giza-Zwierzchowska Rafał Jaworski Komisja Szkoleniowa: Katarzyna Kwaśny - Czeha...

PTPJ - informacje

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ) zostało powołane do istnienia w styczniu 2010 roku jako wyraz potrzeby stworzenia ram, zapewniających możliwość rozwoju i szkolenia osobom stosującym psychologię analityczną w diagnozie i psychoterapii. Zrzeszon...

Rekomendowani terapeuci

Psychoanalitycy jungowscy - Członkowie indywidualni (Individual Members ) Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), uprawnieni do prowadzenia analizy treningowej. • Dominik Gebler (Warszawa), psycholog, analityk jungowski uprawniony do ...

Statut PTPJ

Statut Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej   Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej jest towarzystwem osób zawodowo wykorzystujących psychologię analityczną do diagnozy i psychoterapii. Termin psychologia analityczna odn...

Władze PTPJ 13-16

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router group w International Association for Analytical Psychology  (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Grażyna Czubińska (analityk jungowski, członek British Association of Th...

Władze PTPJ kadencji 2022-2025

Zarząd PTPJ: Łukasz Müldner-Nieckowski - Prezes Monika Srebro - Wiceprezeska Marta Rzezak - Sekretarz Katarzyna Kwaśny-Czehak - Skarbnik Agata Giza-Zwierzchowska - Członkini Zarządu Dominik Gebler - Członek Zarządu Rafał Jaworski - Członek Zarządu ...

Zasady etyki PTPJ

Zasady etyki Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej   Wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej akceptują, że prowadzenie psychoterapii wymaga szczególnej odpowiedzialności i stałego przestrzegania zasad etyki...

Regulamin konferencji 2021

REGULAMIN KONFERENCJI W poszukiwaniu niewinności. Trauma - perwersja - narcyzm 24 - 25 Kwietnia 2021 r. Kraków   Postanowienia ogólne Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Konferencja odbywa się w term...

Rejestracja na konferencję 2021

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji . Ładuję...