O Towarzystwie

Historia i rozwój PTPJ

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router group w International Association for Analytical Psychology  (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Dr Gustav Bovensiepen (analityk jungowski). KADENCJA 2010-2013 ...

Władze PTPJ kadencji 2010-2013

Zarząd PTPJ: Tomasz J. Jasiński – prezes Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes Małgorzata Kalinowska - sekretarz Anna Różycka – skarbnik Mirosława Marciak – członek zarządu Jacek Marszałek - członek zarządu Mirosława Marszałek – członek zar...

Władze PTPJ kadencji 2013-2016

Władze Towarzystwa kadencji 2013-2016: Zarząd PTPJ: Tomasz J. Jasiński – prezes Krzysztof Rutkowski – wiceprezes Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz Gregor Glodek – skarbnik Komisja etyki: Krzysztof Rutkowski – przewodniczący ...

Władze PTPJ kadencji 2016-2019

Zarząd PTPJ: Łukasz Müldner- Nieckowski - prezes Gregor Glodek - wiceprezes Mirosława Marciak - sekretarz Grażyna Glodek - skarbnik Tomasz Jasiński - członek zarządu     Komisja Szkoleniowa: Krzysztof Rutkowski - przewo...

Władze PTPJ kadencji 2019-2022

Zarząd PTPJ: Łukasz Müldner-Nieckowski - prezes Gregor Glodek - wiceprezes Monika Srebro - sekretarz Grażyna Glodek - skarbnik Łukasz Chwalisz Agata Giza-Zwierzchowska Rafał Jaworski Katarzyna Kwaśny-Czehak Agnieszka Laskowska Mirosława Marciak...

PTPJ - informacje

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ) zostało powołane do istnienia w styczniu 2010 roku jako wyraz potrzeby stworzenia ram, zapewniających możliwość rozwoju i szkolenia osobom stosującym psychologię analityczną w diagnozie i psychoterapii. Zrzeszon...

Rekomendowani terapeuci

Psychoanalitycy jungowscy - Członkowie indywidualni (Individual Members ) Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), uprawnieni do prowadzenia analizy treningowej. • Dominik Gebler (Warszawa), psycholog, analityk jungowski uprawniony do ...

Statut PTPJ

Statut Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej   Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej jest towarzystwem osób zawodowo wykorzystujących psychologię analityczną do diagnozy i psychoterapii. Termin psychologia analityczna odn...

Władze PTPJ 13-16

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router group w International Association for Analytical Psychology  (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Grażyna Czubińska (analityk jungowski, członek British Association of Th...

Zasady etyki PTPJ

Zasady etyki Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej   Wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej akceptują, że prowadzenie psychoterapii wymaga szczególnej odpowiedzialności i stałego przestrzegania zasad etyki...

Regulamin konferencji 2021

REGULAMIN KONFERENCJI W poszukiwaniu niewinności. Trauma - perwersja - narcyzm 24 - 25 Kwietnia 2021 r. Kraków   Postanowienia ogólne Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Konferencja odbywa się w term...

Rejestracja na konferencję 2021

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji . Ładuję...