Historia i rozwój PTPJ

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router groupInternational Association for Analytical Psychology (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Dr Gustav Bovensiepen (analityk jungowski).

KADENCJA 2010-2013

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes

Małgorzata Kalinowska – sekretarz

Anna Różycka – skarbnik

Mirosława Marciak – członek zarządu

Jacek Marszałek – członek zarządu

Mirosława Marszałek – członek zarządu

Krzysztof Rutkowski – członek zarządu

 

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner- Nieckowski

 

Komisja rewizyjna:

Gregor Glodek – przewodniczący

Robert Roczeń

Ilona Szewczyk

KADENCJA 2013-2016

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Krzysztof Rutkowski – wiceprezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz

Gregor Glodek – skarbnik

 

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner- Nieckowski

 

Komisja rewizyjna:

Mirosława Marciak – przewodnicząca

Ilona Szewczyk

Anna Różycka

 

Komisja szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz Jasiński – koordynator szkolenia I i II stopnia

Małgorzata Kalinowska – koordynator szkolenia I i II stopnia

Łukasz Müldner- Nieckowski

Gregor Glodek

 

Komisja PR:

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski – redaktor techniczny strony internetowej

Krzysztof Rutkowski

Tomasz J. Jasiński