Władze PTPJ kadencji 2013-2016

Władze Towarzystwa kadencji 2013-2016:

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Krzysztof Rutkowski – wiceprezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz

Gregor Glodek – skarbnik

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner- Nieckowski

Komisja rewizyjna:

Mirosława Marciak – przewodnicząca

Ilona Szewczyk

Anna Różycka

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz Jasiński – koordynator szkolenia I i II stopnia

Małgorzata Kalinowska – koordynator szkolenia I i II stopnia

Łukasz Müldner- Nieckowski

Gregor Glodek

Komisja PR:

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski – redaktor techniczny strony internetowej

Krzysztof Rutkowski

Tomasz J. Jasiński