Władze PTPJ kadencji 2022-2025

Zarząd PTPJ

Łukasz Müldner-Nieckowski – Prezes

Monika Srebro – Wiceprezeska

Katarzyna Kwaśny – Czehak  – Skarbniczka

Marta Rzezak – Sekretarz

Członkowie:

Agata Giza-Zwierzchowska

Rafał Jaworski

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – Przewodniczący

Agata Giza-Zwierzchowska

Komisja rewizyjna:

Mirosława Marciak

Katarzyna Włoch-Hyla

Iryna Semkiv

Komisja Szkoleniowa:

Katarzyna Kwaśny – Czehak – Przewodnicząca

Łukasz Müldner-Nieckowski

Monika Srebro