Władze PTPJ kadencji 2019-2022

Zarząd PTPJ:

Łukasz Müldner-Nieckowski – prezes

Gregor Glodek – wiceprezes

Monika Srebro – sekretarz

Grażyna Glodek – skarbnik

Łukasz Chwalisz

Agata Giza-Zwierzchowska

Rafał Jaworski

Katarzyna Kwaśny-Czehak

Agnieszka Laskowska

Mirosława Marciak

Komisja etyki:

Gregor Glodek – przewodniczący

Agata Giza-Zwierzchowska

Agnieszka Laskowska

Krzysztof Rutkowski

Komisja rewizyjna:

Marta Szczukiewicz

Katarzyna Włoch-Hyla

Iryna Semkiv

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rukowski – przewodniczący
Gregor Glodek
Łukasz Müldner-Nieckowski