Władze PTPJ kadencji 2016-2019

Zarząd PTPJ:

Łukasz Müldner- Nieckowski – prezes

Gregor Glodek – wiceprezes

Mirosława Marciak – sekretarz

Grażyna Glodek – skarbnik

Tomasz Jasiński – członek zarządu

 

Komisja etyki:

Gregor Glodek – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Krzysztof Rutkowski

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Katarzyna Cyranka

Ilona Szewczyk

 

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Gregor Glodek

Łukasz Müldner-Nieckowski

 

Koordynatorzy szkoleń:

Małgorzata Kalinowska – szkolenie I stopnia

Tomasz Jasiński – szkolenie II stopnia

 

Gregor Glodek – redaktor strony internetowej