Władze PTPJ kadencji 2010-2013

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes

Małgorzata Kalinowska – sekretarz

Anna Różycka – skarbnik

Mirosława Marciak – członek zarządu

Jacek Marszałek – członek zarządu

Mirosława Marszałek – członek zarządu

Krzysztof Rutkowski – członek zarządu

 

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski

Komisja rewizyjna:

Gregor Glodek – przewodniczący

Robert Roczeń

Ilona Szewczyk