Władze PTPJ 13-16

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej powstało 30 stycznia 2010. Ma status router groupInternational Association for Analytical Psychology (IAAP). Koordynator ze strony IAAP: Grażyna Czubińska (analityk jungowski, członek British Association of Therapists).

 

Władze towarzystwa kadencji 2013-2016:

 

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Krzysztof Rutkowski – wiceprezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz

Gregor Glodek – skarbnik

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski

Komisja rewizyjna:

Mirosława Marciak – przewodnicząca

Ilona Szewczyk

Anna Różycka

 

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz Jasiński – koordynator szkolenia I i II stopnia

Małgorzata Kalinowska – koordynator szkolenia I i II stopnia

Łukasz Müldner-Nieckowski

Gregor Glodek

Komisja PR:

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski – redaktor techniczny strony internetowej

Krzysztof Rutkowski

Tomasz J. Jasiński

Władze PTPJ w poprzednich kadencjach