Obcy w perspektywie psychologicznej – refleksja na nasze czasy

lis 29th, 2016 | By | Category: Wydarzenia PTPJ (kalendarz)

obcy

Klub Dyskusyjny Psychoanaliza Kultury

16 grudzień

19:30 – 21:00

Lokalizacja:

Warszawa, ul. Niemcewicza 7/9 lok. 81

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych punktami stycznymi pomiędzy psychoanalizą a kulturą na spotkania Klubu Dyskusyjnego w Czeladzi organizowanego przez Instytut Studiów Archetypowych i Religijnych, e-jungian.pl i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.

WSTĘP WOLNY

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo:

jasinski@isar.edu.pl

PROWADZĄCY I MODERATOR DYSKUSJI: Tomasz J. Jasiński, analityk jungowski

Od jakiegoś czasu otaczająca nas rzeczywistość stopniowo kwestionuje kolejne podstawowe założenia życia wspólnoty, wcześniej akceptowane głosami większości. Sytuacja społeczno-polityczna organizuje się w strukturę zdominowaną przez skrajne poglądy i czarno-białe punkty widzenia. Prowokuje do przyjęcia postawy albo-albo: my i oni, słuszne – niesłuszne, prawe – nieprawe, itd. W obliczu mnożących się polaryzacji coraz trudniej zachować zdrowy rozsądek, refleksyjny dystans, własny rozum. Im intensywniejsze są procesy zbiorowe, tym trudniej w relacji do gorejącej zbiorowości nie stracić indywidualnego punktu widzenia. Masa nas ponosi, na dobre i na złe. W takich sytuacjach granicznych pojawia się pytanie: jak nie dać się pochłonąć zbiorowości a jednocześnie odpowiedzialnie uczestniczyć w tym, co się wokół nas dzieje.

Ostatnie wyniki wyborów prezydenckich w USA ostatecznie rozbiły iluzję, że gdzieś tam istnieje bezpieczny ląd. Fantazja o istnieniu Sèvres demokracji upadła. Proces demokratyzacji nowożytnej osiągnął swój kraniec, wchodząc tym samym w etap rozpadu. Żyjemy w czasach końca pewnej epoki, co uświadamiają nam kolejne dziejące się w skali globalnej anomalie. Pojawia się pytanie: czy to są anomalie, czy zwiastuny końca pewnej epoki, a zarazem początku nowej? W takich warunkach naturalną reakcją psychiczną jest lęk. Lęk dezorganizuje, uniemożliwia myślenie, prowokuje do szybkiego działania, byle tylko odzyskać stan równowagi. Lęk jest naturalną reakcją organizmu na konfrontację z nieznanym. Spotkanie z nieznanym jest spotkaniem z obcością. Wchodzimy w proces przymusowego odrzucania i niszczenia wszystkiego, co poza nami. Takie spotkanie nieuchronnie budzi lęk, a zarazem przyciąga, obiecuje bowiem otwarcie na nowe horyzonty, na przyszłość – która jednak wymaga odwagi do porzucenia dotychczas obowiązującej koncepcji świata. Co nam w tym wszystkim może zaoferować perspektywa psychologiczna? Czy i jak możemy z niej skorzystać, aby odnaleźć siebie w tym, co dzieje się w obecnym świecie wokół nas? To pytanie, które mamy nadzieję uczynić punktem wyjścia do wspólnej dyskusji nad obecną rzeczywistością.

Link do wydarzenia na Facebooku

 

O PROWADZĄCYM DYSKUSJĘ:

Tomasz J. Jasiński – Warszawa

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz wicedyrektorem Instytutu Studiów Archetypowych i Religiijnych.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

Tags: , , ,

Comments are closed.