Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

sty 22nd, 2013 | By | Category: Informacje

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ) zostało powołane do istnienia w styczniu 2010 roku jako wyraz potrzeby stworzenia ram, zapewniających możliwość rozwoju i szkolenia osobom stosującym psychologię analityczną w diagnozie i psychoterapii. Zrzeszone w nim osoby biorą udział w programie szkoleniowym organizowanym przy współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP), który jest ukierunkowany na uzyskanie statusu Indywidualnego Członka IAAP i uzyskanie przez Towarzystwo statusu towarzystwa członkowskiego.

Psychoanaliza jungowska jest praktycznym zastosowaniem psychologii analitycznej wywodzącej się z prac szwajcarskiego psychiatry C.G. Junga. Jest on jednym z najważniejszych pionierów współczesnej psychologii i psychoterapii, jak również jednym z wybitnych myślicieli XX wieku. Jego rozumienie psychiki wpłynęło na rozwój psychologii w wielu różnych obszarach, stając się jednym z podstawowych fundamentów rozwoju psychoterapii i metod pracy terapeutycznej.

PTPJ w swoim rozumieniu procesu leczenia sięga do klasycznych prac Junga, opierając się jednocześnie na współczesnym rozwoju teorii neo-jungowskiej. Staramy się zachować symboliczne nastawienie w rozumieniu nieświadomego procesu, jednocześnie mając na uwadze znaczenie doświadczeń z dzieciństwa oraz procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

Uwzględniając rozumienie procesu indywiduacji według Junga, uważamy za ważne rozwijanie przez naszych członków odpowiedzialności i różnorodności stylów pracy, przy jednoczesnym zachowaniu jasnego kodeksu profesjonalnych i etycznych standardów.

Wieża w Bollingen – foto K. Rutkowski, 2011

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.