Projekt badawczy „Skrzynka Snów”

mar 29th, 2020 | By | Category: Blog, Informacje, Najnowsze

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej od 13 marca 2020 r. realizuje projekt badawczy Skrzynka Snów.

Sen jest niezwykle cennym nośnikiem informacji. W pracy analitycznej pozwala nam docierać do rozumienia treści psychicznych przez zawartą w nim symbolikę. Z badań prowadzonych od dziesięcioleci wynika, że zawartość snu ma nie tylko znaczenie indywidualne, ale również kolektywne.

Aktualnie przeżywamy kryzys o charakterze globalnym wywołujący na planie społecznym silny niepokój. Naszym celem jest rozpoznanie jak tego rodzaju procesy odbijają się w treści marzeń sennych oraz jak nasze umysły radzą sobie z tak mocnymi zjawiskami kolektywnymi.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, nie zbieramy danych osobowych ani adresów e-mail. Treści które Państwo nam przekażecie zostaną użyte wyłącznie do celów naukowych, a wyniki analizy zostaną opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie będą dostępne bezpłatnie.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Jedna osoba może wypełnić go dowolną liczbę razy.

Skrzynka Snów – dodaj swoje marzenia senne tutaj


 

Zespół projektu:

Katarzyna Kwaśny-Czehak, psychoterapeutka, routerka IAAP,
Izabela Cisek Malec, psychoterapeutka
Marta Szczukiewicz, psychoterapeutka, routerka IAAP
Agnieszka Laskowska – Ziemian, psychoterapeutka, routerka IAAP
Łukasz Müldner-Nieckowski, psychiatra, psychoanalityk jungowski IAAP


  

Mailbox for Dreams – Dream Analysis Research Project

In English

Mailbox for Dreams

Dream analysis research project – an invitation to participate.
We would like to invite you to participate in the dream analysis research project carried out by Jungian psychotherapists, members of the Polish Association for Jungian Analysis, who explore the meaning of dreams in the collective space.
A dream is an invaluable carrier of information. Through its symbolic meaning it helps us reach the understanding of psychic content in analytical work. Dream research has been carried out for decades and it shows us that dream content bears not only individual, but also collective meaning.
At the moment we are experiencing a global crisis which triggers a lot of social anxiety. Our aim is to recognize the reflection of such processes in the content of dreams and observe how our minds deal with powerful collective phenomena.
Participation in our research project is anonymous – we are not collecting personal data or e-mail addresses. The dream content that you submit to us will be used for academic research purposes only. The findings of the study will be made available on the website of the Polish Association for Jungian Analysis free of charge.
Please, fill in the form in the link below. You can complete the form any number of times, sending any number of dreams to us.

The mailbox for dreams is here.

Comments are closed.