Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Psychoanaliza jungowska jest praktycznym zastosowaniem psychologii analitycznej wywodzącej się z prac szwajcarskiego psychiatry C.G. Junga. Jest on jednym z najważniejszych pionierów współczesnej psychologii i psychoterapii, jak również jednym z wybitnych myślicieli XX wieku. Jego rozumienie psychiki wpłynęło na rozwój psychologii w wielu różnych obszarach, stając się jednym z podstawowych fundamentów rozwoju psychoterapii i metod pracy terapeutycznej.

 

PTPJ w swoim rozumieniu procesu leczenia sięga do klasycznych prac Junga, opierając się jednocześnie na współczesnym rozwoju teorii neo-jungowskiej. Staramy się zachować symboliczne nastawienie w rozumieniu nieświadomego procesu, jednocześnie mając na uwadze znaczenie doświadczeń z dzieciństwa oraz procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

 

Uwzględniając rozumienie procesu indywiduacji według Junga, uważamy za ważne rozwijanie przez naszych członków odpowiedzialności i różnorodności stylów pracy, przy jednoczesnym zachowaniu jasnego kodeksu profesjonalnych i etycznych standardów.