Ścieżka szkoleniowa

sty 22nd, 2013 | By | Category: Informacje

Seminaria szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej wsparte są na dwóch filarach. Nasza zaawansowana grupa seminaryjna posiada akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jako taka może zostać zaliczona jako część specjalizacyjna całościowego szkolenia do certyfikatu PTP. Obecnie jest to jedyne w Polsce szkolenie w psychologii jungowskiej akredytowane przez PTP. Jednocześnie nasze seminaria strukturalnie zakorzenione są w przeszło stuletniej tradycji kształtowania się standardów szkoleniowych w psychologii analitycznej, dziś wyznaczanych przez afiliację z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology). PTPJ składa coroczny raport do IAAP na temat standardów realizowania szkolenia teoretycznego z zakresu psychoanalizy jungowskiej i stosuje się do standardów regulujących zakres wiedzy teoretycznej określonej przez IAAP jako niezbędny do uzyskania statusu Indywidualnego członka (psychoanalityka jungowskiego).

Programy szkoleniowe w analizie jungowskiej różnią się wagą przywiązywaną do poszczególnych elementów składowych tej ścieżki rozwoju. Nasze rozumienie oparte jest na szukaniu równowagi pomiędzy znaczeniem profesjonalnego wykształcenia kandydata a jego indywidualnymi cechami osobowościowymi wyznaczającymi głęboką wewnętrzną integralność osoby analityka, takimi jak umiejętność pielęgnowania głębokiej i dynamicznej relacji z procesami nieświadomymi, świadomość swoich silnych i słabych stron, zdolność symbolicznego odnoszenia się do nieświadomości. Dlatego też ważną zasadą kultywowaną w PTPJ jest fakt, że relacja analityczna to postulat etyczny, stwarzający szczególny wymóg odpowiedzialności za dobro własne i dobro pacjenta. Ścieżka szkoleniowa każdego z kandydatów jest unikalna i poza podstawowymi ramami formalnymi nie da się z góry zdefiniować, choć zawsze obejmuje stałe elementy: analizę własną, superwizję oraz szkolenie teoretyczne. Szkolenie teoretyczne ma charakter wykładowo-treningowy.

Seminaria szkoleniowe prowadzone przez PTPJ mogą być elementem kształcenia w zakresie psychologii analitycznej dla osób praktykujących głęboką psychoterapię, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Przede wszystkim stanowią one jednak teoretyczny aspekt całościowego szkolenia psychoanalitycznego zmierzającego do uzyskania certyfikatu psychoanalityka jungowskiego, a tym samym statusu członka indywidualnego IAAP.

Program szkoleniowy PTPJ jest dwustopniowy, składa się na niego Szkolenie I stopnia – ”Podstawy teorii oraz klinicznych zastosowań psychologii analitycznej C. G. Junga szkolenie II stopnia – poziom zaawansowany.

Comments are closed.