Składki Członkowskie

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do opłacania corocznych składek członkowskich. Dotyczy to członków rzeczywistych i członków kandydatów. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.
Osoby nie opłacające składek w kolejnych latach mogą być decyzją Zarządu usunięte z listy członków.

Składka członkowska (od 2010 r.) wynosi 100 zł.

Prosimy o opłacanie składek do 31 marca danego roku.

 

Numer rachunku bankowego:

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
BANK BGŻ
02 2030 0045 1110 0000 0266 3980