Social Dream Matrix

sty 22nd, 2013 | By | Category: Aspekty społeczne i kulturowe, Najnowsze

Social Dream Matrix – Macierz Śniąca – Grupa Śnienia Społecznego

Autorzy: Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski

 

Social Dream Matrix

Pojęcie macierzy śniącej (ang. Dream Matrix) zostało wprowadzone do języka psychoterapii w Tavistock Institute w 1982 r. Jego autorem był W. Gordon Lawrence. Termin ten opiera się o społeczne, grupowe, rozumienie snów indywidualnych. Obserwacje kliniczne wskazały, że sny pojedynczych osób mogą być osadzone zarówno w realiach indywidualnych jak i zbiorowych. W tym drugim przypadku marzenie senne wyśnione przez jedną osobę może być rozwijane np. w procesie amplifikacji przez grupę, uzupełniane, odnoszone do realności zbiorowej.

Fundamentem koncepcji macierzy śniącej (Dream Matrix) jest psychologia analityczna Carla Gustava Junga, a szczególnie zawarte w niej koncepcje nieświadomości zbiorowej, synchoroniczności, kompleksu. Jedynie w oparciu o jungowską definicję symbolu, grupa śnienia może funkcjonować z korzyścią dla jej uczestników.

Sesję Dream Matrix powinna prowadzić jedna lub dwie, wykwalifikowane w tym zakresie osoby. W czasie Dream Matrix uczestnicy mogą swobodnie przedstawiać marzenia senne, najlepiej z nocy poprzedzającej spotkanie. Treść snów jest swobodnie rozwijana i uzupełniana przez pozostałe osoby, zwykle z odniesieniem do kontekstu grupy, spotkania, zjazdu. Rozwnięcie treści następuje poprzez dopowiedzenia własnych skojarzeń, wspomnień, a także innych marzeń sennych. Niedpouszczalne natomiast jest analizowanie i redukowanie znaczenia opowiedzianych snów w jakikolwiek sposób. Spotkanie ma charakter grupy półotwartej, w trakcie sesji mogą dołaczać nowi uczestnicy.

Pierwsze sesje Dream Matrix w Polsce odbyły się w 2000 roku, w czasie szkolenia jungowskiego, organizowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (IAAP) i od tego czasu stanowiły jego integralną część, co jest kontynuowane w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej.

W 2007 roku, w Szczecinie, w czasie Zjazdu Psychiatrów Polskich, zorganizowano pierwsze ogólnodostępne warsztaty Dream Matrix. Kolejne warsztaty odbyły się w czasie Konferencji trzech sekcji psychoterapii, w październiku 2011 (link) i w 2012 roku. Sesje Dream Matrix są również elementem szkolenia organizowanego przez PTPJ.

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.