Szkolenie I stopnia „Podstawy teorii oraz klinicznych zastosowań psychologii analitycznej C. G. Junga”

sty 22nd, 2013 | By | Category: Polecane
jung9

C. G. Jung

Szkolenie analityczne jest formą doskonalenia zawodowego opartą na rozwoju wewnętrznym, procesie dojrzewania osobowości i pogłębiania integralności wewnątrzpsychicznej. W psychologii analitycznej ten proces widziany jest z perspektywy teleologicznej. Wynika z uznania faktu, że rzeczywistość psychiczna jest rzeczywistością obiektywną i jako taka dąży do określonego celu, a jest nim pełnia indywidualnego rozwoju.

Wcielenie i realizacja tej zasady stanowi trzon procesu szkolenia analitycznego. Poprzez rozpoznawanie jej funkcji i znaczenia w procesie samopoznania kandydat doskonali tym samym umiejętność jej rozpoznawania w procesie psychicznym pacjenta. W pracy analitycznej kluczowa jest identyfikacja i podążanie za indywidualnym procesem pacjenta. Z tej szerszej perspektywy zaś pomieszczanie w relacji terapeutycznej wszelkich aspektów życia psychicznego, w tym znaczenia objawów i psychopatologii indywidualnej.

Szkolenie w psychologii analitycznej prowadzi do spotkania aspektu osobistego i zawodowego na różnych płaszczyznach: indywidualnej, zbiorowej oraz etycznej. Rozwój myślenia analitycznego stawia wymóg etycznej odpowiedzialności nie tylko za proces terapeutyczny pacjentów, lecz przede wszystkim za własny proces indywiduacji, rozumiany jako pogłębianie dynamicznej relacji z nieświadomym i budowanie odpowiedzialnych relacji ze zbiorowością.

Szkolenie I stopnia stanowi pierwszy etap całościowej ścieżki szkoleniowej oferowanej przez PTPJ. Składa się na nie półtoraroczny kurs wprowadzający w teoretyczne i praktyczne podstawy psychologii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej, zajęcia mają charakter wykładowo-trenigowy.

Więcej informacji...
Tags: , , , ,

Comments are closed.