„Trauma and the Soul: A Psycho-Spiritual Approach to Human Development and its Interruption” Donald Kalsched

maj 22nd, 2013 | By | Category: Blog, Kliniczne zastosowania, Najnowsze, Nowości wydawnicze, Psychopatologia

d.kalschedTrauma and the Soul: A Psycho-Spiritual Approach to Human Development and its Interruption

Donald Kalsched[1]

wydawnictwo: Routledge, kwiecień 2013

 

 

 

Donald Kalsched to autor znany w środowisku psychoanalitycznym ze swej książki The Inner World of Trauma, w której przedstawia rewolucyjny model rozumienia wpływu wczesnej traumy na psychikę, integrując perspektywę jungowską i psychoanalityczną. W swojej kolejnej książce dotyczącej tej tematyki, Trauma and the Soul, zagłębia się w mistyczne i duchowe momenty zdarzające się w obrębie intymnego kontenera pracy psychoanalitycznej. Prezentując szerokie opisy przypadków, fragmenty dialogu terapeutycznego i snów pokazuje, w jaki sposób głęboka psychoterapia ofiar traumy otwiera obu jej partnerów na „inny świat” – niezwykłą rzeczywistość, którą zamieszkują demoniczne moce, zarówno mroczne jak i świetliste. Ten mitopoetyczny świat, jak sugeruje autor, nie jest jedynie obronnym rezultatem naszego zmagania ze srogą rzeczywistością życia, jak uważał Freud. Kalsched rozumie go jako odwieczny element ludzkiego istnienia – tajemnicę, która często spoczywa w samym centrum procesu leczenia, a innymi razy stawia mu opór.

Donald Kalsched

Donald Kalsched

Mając te „dwa światy” na uwadze Kalsched zgłębia kolejne tematy, budując, rozdział po rozdziale, podejście do traumy integrujące zarówno wymiar psychologiczny jak i duchowy. Omawiane przez niego obszary obejmują między innymi:

  • obrazy utraconego dziecka-duszy w snach i rozumienie tego „dziecka” jako niezbędnego centrum energii życiowej, zarazem chronionego, jak i prześladowanego przez obrony psychiki;
  • zejście Dantego do piekła jako paradygmat procesu psychoterapii z jego nieuniknionym zmaganiem z autodestrukcyjnymi energiami;
  • dziecięcą niewinność i jej centralną rolę w duchowym życiu widziane z perspektywy opowieści St. Exupéry o Małym Księciu;
  • procesy doświadczane implicite w polu relacyjnym terapii i współczesne odkrycia z dziedziny neuronauki jako zwiększające skuteczność leczenia traumy;
  • życie C. G. Junga jako przykład wpływu wczesnej traumy – wycofanie duszy do wewnętrznego sanktuarium i stopniowe odzyskanie całkowitości poprzez integrację podzielonej jaźni.

Trauma and the Soul przywraca pracy psychoanalitycznej jej tajemnicę. Opowiada historie zwyczajnych pacjentów i zwyczajnych terapeutów, którzy, pracując razem są w stanie uchwycić przebłyski ludzkiej duszy, ulegając zmianie pod wpływem tego doświadczenia. Zainteresuje szczególnie praktykujących terapeutów, psychoanalityków, analitycznych psychologów i terapeutów sztuką, w tym tych o „duchowej” orientacji.

 

Recenzja na podstawie: Karnac Books (tłum. M. Kalinowska)

Strona autora

 [1] Dr Donald Kalsched jest psychologiem klinicznym i psychoanalitykiem jungowskim pracującym w prywatnej praktyce w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, USA. Jest międzynarodowym wykładowcą, którego interdyscyplinarne zainteresowania ukierunkowane są na wczesną traumę i teorię dysocjacji, wraz z ich mitopoetycznymi przejawami i religijną ikonografią, obecnymi w wielu kulturach. Jego wcześniejsza książka: The Inner World of Trauma: Archetypal Defences of the Personal Spirit, wydana w 1996 roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem i została przetłumaczona na wiele języków.

 

Tags: , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.