V konferencja PTPPd – „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości.”

lut 4th, 2013 | By | Category: Wydarzenia, Wydarzenia Polska

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ zaprasza na V konferencję PTPPd w dniach 14-15 września 2013. Tym razem konferencja będzie poświęcona problematyce leczenia zaburzeń osobowości i będzie nosiła tytuł:

„Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości.”

Leczenie pacjentów z pogranicza jest jednym z najtrudniejszych obszarów w obrębie psychoterapii i psychiatrii, a u psychoterapeutów zajmujących się tą problematyką perspektywa takiego procesu budzi wiele niepokoju Są pesymistyczni względem efektów leczenia tych pacjentów i uważają stabilizację objawową, bez trwałej zmiany w funkcjonowaniu osobowości, za najlepszy możliwy do uzyskania rezultat leczenia. Jednakże doświadczenie kliniczne i badania naukowe coraz częściej pokazują, że psychoterapia oparta na przeniesieniu (ang. TFP – transference focused psychotherapy) może pomóc osiągnąć tym pacjentom również zmianę charakterologiczną. TFP jest formą psychoterapii psychodynamicznej, zmodyfikowaną w taki sposób, aby można ją było zastosować w leczeniu tzw. zaburzeń z pogranicza.

Więcej informacji…

Tags: ,

Comments are closed.