Wykład otwarty Warrena Colmana „Wyłanianie się wyobrażeń symbolicznych (The Emergence of Symbolic Imagination)”

lis 1st, 2017 | By | Category: Wydarzenia

24 listopada 2017, w godz. 19.00-21.00, w Krakowie, w Domu Polonii, ul. Rynek Główny 14. Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy na wykład otwarty analityka jungowskiego Warrena Colmana. Wykład zawiera treści oparte o wydaną w 2016 r. książkę Colmana: „ACT and Image: The Emergence of Symbolic Imagination”. Publikacja ta przedstawia nowoczesne ujęcie teorii powstawania symboli archetypowych jako wyłaniających się w wyniku zaangażowania się człowieka w relację z materialnymi i kulturowymi aspektami środowiska życia.

Zostanie wygłoszony w języku angielskim z tłumaczeniem.

Wykłady otwarte PTPJ skierowane są do psychologów i psychoterapeutów oraz innych osób zainteresowanych psychologią analityczną i jej zastosowaniami klinicznymi.

Warren Colman jest szkoleniowym psychoanalitykiem jungowskim i psychoterapeutą. Jest członkiem londyńskiego, jungowskiego towarzystwa SAP, zrzeszonego w IAAP.

„In this groundbreaking book, Warren Colman provides a reformulation of archetypal symbols as emergent from humans’ engagement with their social and material environment. This view is rooted in a phenomenological perspective that sees psychic life as emergent from embodied action in the world. How then might humans first have developed the capacity for symbolic imagination, epitomized by the oldest known figurative image in the world, the 40,000 year old Lion Man of Hohlenstein-Stadel in Germany? Colman traces the emergence of symbolic imagination through the origins of language, the growth of human sociality and cooperation, and the creative use of material objects from the earliest use of stone tools through the first flowering of figurative imagery in the cave paintings and figurines of Upper Paleolithic Europe. Drawing on recent developments in cognitive archaeology, he argues that the social use of material objects play an active role in the constitution of symbols which enact a distinctively human imaginal mind. This leads to a consideration of how the imaginal world of the spirit may have come into being, not as separate from the material world but through active participation within a world that is alive with meaning. Thus, the psychic, social, and physical aspects of our being are all part of one world which, for humans, is always a symbolic world.”

Tags: , ,

Comments are closed.