X Międzynarodowa Konferencja Journal of Analytical Psychology, Sankt Petersburg

sty 23rd, 2013 | By | Category: Wydarzenia świat

X Międzynarodowa Konferencja Journal of Analytical Psychology

The Ancestors in Personal, Professional and Social History

12-15 maj 2011, Sankt Petersburg

„Czułem bardzo mocno, że jestem pod wpływem rzeczy i pytań, które moimi dziadkowie, rodzice i odlegli przodkowie pozostawili bez odpowiedzi. Czasem ma się wrażenie, że istnieje pozaosbowa karma w rodzinie, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I takie też miałem wrażenie, że muszę odpowiedzieć na pytania, które los postawił przed moimi ojcami, a na które jak dotychczas nie ma odpowiedzi, albo że muszę dokończyć, czy chociażby kontynuować rzeczy, które przeszłe wieki pozostawiły niedokończone.”

C. G. Jung

Wraz z tą konferencją, która zaznacza jednocześnie 50-lecie śmierci Junga mamy nadzieję zgłębiać złożony proces wyłaniania się psychologii analitycznej w historii – osobowej, zawodowej i zbiorowej. Jaka jest nasza reacja do analitycznych przodków, do naszych rodziców i dziadków, do naszej kultury zbiorowej? W jaki sposób przodkowie żyją w swoich potomkach?

Mamy dostęp do historii poprzez pamięć, która służy jako połączenie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Poczucie spójności w danym momencie prowadzi do spójności na przestrzeni czasu i poczucia bezpiecznej tożsamości i orientacji. Jaźń jest zagnieżdżona w systemach pozostających do siebie we wzajemnej interakcji, poczynając od sieci neuronalnych do systemów politycznych. Znamy naszą historię poprzez wcielenie pamięci w sztukę i z drugiej strony poprzez międzypokoleniowy przekaz traumy, zarówno na poziomie osobistych relacji jak i społeczno-kulturowych wydarzeń.

Wielu z naszych pacjentów przejawia symptomy, które musimy rozumieć w szerszym kontekście rodzinnych i zbiorowych wydarzeń. Jednocześnie jako analitycy musimy rozważyć nasze własne dziedzictwo, przekazane nam przez przodków, osobowych i zawodowych, i poddać refleksji ich wpływ na naszą kliniczną praktykę. Przodkowie mogą być zasobem wzbogacającym nasze życie, mogą też być cieżarem – duchowymi przewodnikami albo nawiedzającymi nas duchami.

Program konferekcji będzie dotyczył wpływu historii na osobową, zawodową i zbiorową psychikę. Sesje plenarne, prezentacje panelowe oraz równoległe warsztaty indywidualne i dyskusje będą dotyczyć następujących obszarów:

  • najnowsze badania nad rolą okresu niemowlęcego i dziecięcego w rozwoju;
  • trauma międzypokoleniowa;
  • społeczne, kulturowe i polityczne wływy, którym podlega psychika analityka i analizowanego w praktyce klinicznej;
  • zawodowe dziedzictwo – badania dotyczące historii psychologii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa przekazanego przez Junga na przestrzeni ostatnich 50 lat w świetle niedawno opublikowanej „Czerwonej Księgi”.

(Teksty występień zostały opublikowane w numerach Journal of Analytical Psychology na przełomie 2012/2013 roku)

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.