XIXth Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej – 100 years on: Origins, Innovations and Controversions

sty 24th, 2013 | By | Category: Psychologia analityczna, Wydarzenia, Wydarzenia świat

SONY DSCW 2013 minie 100 lat od przypisania przez Junga terminu „Psychologia analityczna” stworzonemu przez niego zestawowi idei i teorii. Minie też sto lat od rozpoczęcia przez niego pracy nad „Czerwoną Księgą. Wiemy obecnie, że chociaż nie została opublikowana w tym czasie, stanowi kamień milowy w rozwoju analitycznego podjeścia do psychiki.  Podejmując ryzyko i pełną przygód, a czasem przerażającą walkę z jednym z najbardziej nieznanych obszarów wewnętrznego świata – podobnie jak w wypadku odkryć dokonanych trzysta lat wcześniej – Jung zdefiniował nowy wymiar tego co oznacza „wykroczyć poza”.

Uznana, bądź nie, historia analitycznej psychologii zawsze honorowała tą tradycję, pełną twórczych innowacji i kontrowersji. Stanowi ona podstawowy warunek analitycznej postawy, która wymaga pozostawania w kontakcie ze zmiennymi kolejami życia i czasu.

Kopenhaga to szczególne miejsce na Kongres. Nie tylko jest jedną z bardziej malowniczych i przyjaznych stolic Europy, ale również miastem o bogatej historii pełnej  otwartości na kreatywność i innowacje, które stało się domem tak wyjątkowych postaci jak Soren Kierkegaard, Hans Christian Andersen and Niels Bohr.

Twórczą innowację i podróż przez światło i ciemność odzwierciedla logo Kongresu, Słoneczny Rydwan. Udomowiony koń i rydwan na kołach stanowiły innowacje Epoki Brązu, a słońce, koło i statek stały się centralnymi elementami religii tego czasu. Słoneczny Rydwan ilustruje ideę słońca, które ciągnie w jego wieczną podróż boski koń, podążając przez sklepienie niebieskie dniem i przez ciemności świata podziemnego nocą, aby na nowo odrodzić się o poranku.

XIX Międzynarodowy Kongres będzie poświęcony refleksji nad historycznymi korzeniami psychologii analitycznej, zmianom, którym podlegała przez minione sto lat i przyszłym kierunkom rozwoju.

Kopehnaga, Dania, 18-23 sierpień 2013

Więcej informacji...

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.