XXII Kongres International Society for Sandplay Therapy – The Mask: the Play of Hiding or Revealing in a Changing World

sty 24th, 2013 | By | Category: Wydarzenia świat

Mask

 

Dwudziesty drugi Międzynarodowy Kongres ISST odbędzie się w Wenecji od 1 do 5 sierpnia 2013 roku. Temat konferencji – „maska”- jest inspirowany miastem, w którym kongres się odbywa, a jednocześnie odzwierciedla refleksję nad ewolucją znaczenia maski, jej użycia zarówno w osobowym jak i zbiorowym obszarze, i wpływu na rozwój nowych zaburzeń i ich leczenia z wykorzystaniem terapii w piaskownicy.

 

Poniżej niektóre z obszarów:

 Ukrycie:
  • Maska jako „osoba”. Jak sugeruje Jung, „osoba” jest… maską psychiki zbiorowej (…), tak naprawdę osoba nie jest niczym realnym. Jest kompromisem pomiedzy jednostą a społeczeństwem, w którym się przejawia (Jung, 1928)
  • Kliniczne i nowe zaburzenia identyfikacji. Recalcati mówi: „…można bawić się z maską jedynie jeżeli maska nie pokrywa się ze sposobem bycia podmiotu… nie-identyfikacja podmiotu z jego czy jej własnym strojem uaktywnia symboliczną zdolność do zapełnienia pustki i uczynienia jej czymś wyjątkowym.” (Recalcati, 2010)
Odsłonięcie, maska jako wyraz niewyrażalnego:
  • „Przejawy cienia w maskach karnawałowych. Guenon pisze: „można powiedzieć, że maska, która ma ukrywać prawdziwą twarz osoby tak naprawdę ujawnia to, co niesie ona w sobie, a co nieustannie podlega ukryciu.” (Guenon, 1962)
  • „Archetypowe obrazy przejawiające się w maskach rytualnych i manifestacja obecności ponadnaturalnych jednostek, zarówno w kulturze o oralnej jak i pisanej tradycji.

1-5 Sierpień 2013, Wyspa San Servolo, Wenecja, Włochy

Więcej informacji...

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.