Zniżka w prenumeracie Journal of Analytical Psychology

lut 4th, 2013 | By | Category: Wiadomości

Osoby szkolące się w PTPJ (na poziomie szkolenia I i II stopnia) są objęte zniżką w prenumeracie Journal of Analytical Psychology (opcja Student: Print + Online lub Student 2 Year: Print + Online).

Więcej informacji o prenumeracie JAP…

Tags: ,

Comments are closed.